fbpx

RMV, Mbi 30.000 persona kërkojnë nga 1.000 denarë ndihmë nga shteti për shpenzime të energjisë

Po rriten numri i qytetarëve në vend, në listën e varfërisë energjetike, të cilët nuk kanë mjete për të paguar për shërbimet e energjisë, të tilla si ngrohja, ndriçimi, përdorimi i pajisjeve elektrike ose ngrohja e shtëpisë, janë në rritje, probleme me të përcaktojnë termin – varfëria energjetike, transmeton Portalb.mk.

Ndihma financiare që ky grup qytetarësh merr nga shteti është 1.000 denarë për familje. 4 vjet më parë kjo shumë ishte 600 denarë. Në grupin e atyre që janë të varfër në aspektin energjetik, kryesisht përfshihen përfitues të ndihmës sociale, pastaj janë njerëzit të cilët për shkak të mungesës së fondeve kanë mundësi të kufizuara për opsione alternative të ngrohjes, siç janë ngrohja qendrore ose me gaz dhe që jetojnë në shtëpi që janë energjetikisht joefikase.

Sipas evidencës nga Ministria e punës dhe politikës sociale, MPPS, 31.090 persona morën ndihmë minimale të garantuar të ndihmës monetare për varfërinë energjetike në vlerë prej 1.000 denarë në muaj në korrik të këtij viti. Ky numër po rritet nga muaji në muaj. Kështu, në janar ishin 30,999 njerëz të regjistruar si energjetikisht të varfër, në shkurt ishin 27.952, në mars 28.013, në prill 29.235, në maj 30.245 dhe në qershor 30.999.

“Me fillimin e krizës së koronavirusit, qeveria miratoi një dekret të veçantë, me të cilin shtesa monetare për të mbuluar një pjesë të kostove të konsumit të energjisë në familje, nuk do të vlejë vetëm në muajt e dimrit, pra vetëm deri në prill të këtij viti, por përdoruesit do të marrin këtë ndihmë. ata do ta marrin atë deri në dhjetor të vitit 2020, në mënyrë që të zvogëlohet rreziku i varfërisë”, thonë për “Meta.mk” nga MPPS.

Ata shtojnë se Qeveria po ndërmerr masa për të zvogëluar varfërinë energjetike, në përputhje me Marrëveshjen për themelim të komunitetit energjetik të vitit 2005, Marrëveshjen për themelim të komunitetit energjetik dhe Memorandumin e mirëkuptimit për çështjet sociale në kontekstin e Komunitetit energjetik të vitit 2007, kurse fondet e nevojshme për këtë lloj të shtesave monetare sigurohen çdo vit nga arka e shtetit, për të gjithë përfituesit e të drejtës për ndihmë minimale të garantuar dhe sigurim social.

Në vitin 2010, u miratua Program për subvencionimin e konsumit të energjisë, dhe përfitues ishin familjet që kanë pranuar ndihmë financiare sociale dhe ndihmë të përhershme financiare, dhe ata subvencionin e kanë pranuar me secilën faturë të paguar. Ky subvencion kishte tendencë të rritet, duke filluar nga 600 denarë në vitin 2010, në 1,000 denarë në 2018. Kompensimi është paguar në baza mujore, duke dorëzuar provën e faturës së paguar të energjisë elektrike ose faturën për ndonjë lloj tjetër të energjisë, në qendrën kompetente për punë sociale dhe duke kërkuar rimbursim në shumën e subvencionit të planifikuar.

“Kjo është praktikuar deri në maj të vitit 2019, kur u miratua Ligji i ri për Mbrojtje sociale dhe ky lloj i subvencionit u prezantua si shtesë monetare gjatë gjashtë muajve të dimrit, për të mbuluar kostot e ngrohjes, më saktësisht për muajt tetor – mars, shumën prej 1.000 denarë në muaj. Pa paraqitur faturat e paguara. Me këtë solli mundësi të barabartë për të shfrytëzuar këtë shtesë nga të gjithë përdoruesit që i përkasin kategorisë së konsumatorëve të lëndueshëm të energjisë”, shpjegojnë nga MPPS.

Mbulimi i këtyre përdoruesve është rritur me të moshuarit që janë në kategorinë e grupit të lëndueshëm të konsumatorëve të energjisë, me miratimin e Ligjit për sigurimet sociale për të moshuarit, të cilët gjithashtu janë përfitues të kësaj pagese monetare për shpenzime për ngrohje. Në mars të këtij viti, numri i tyre ishte 7.056.

Në vitet e fundit, shteti ka subvencionuar blerjen e inverterëve për ngrohjen e shtëpive ose paneleve diellore, në mënyrë që të zvogëlojë ndotjen e ajrit dhe mjedisit. Por problemi me të cilin përballen të gjitha qytetet çdo sezon të ngrohjes është se shumica e qytetarëve, për ngrohje në muajt e dimrit, ende përdorin dru.

Sipas botimit statistikor “Konsumi i energjentëve në familje”, 62 % e numrit të përgjithshëm të familjeve në vend përdorin dru si burimin e tyre kryesor të energjisë, duke ngrohur 16 deri në 20 metra katror hapësirë ​​jetese, ndërsa 29 % ngrohin me energji elektrike dhe vetëm tetë % janë të lidhur me ngrohjen qendrore. Ekspertët thonë se një familje mesatare e Maqedonisë përdor tre deri në 10 metra kub dru zjarri, në vit, për ngrohje. Nuk ka të dhëna se sa familje ngrohin shtëpitë e tyre me energji elektrike, pasi nuk ka asnjë detyrim ligjor për ta raportuar atë.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button