fbpx

Reformat në administratë, Qeveria paralajmëroi digjitalizim dhe modernizim të administratës

Krijim të administratës publike efikase dhe profesionale, bazuar në dixhitalizimin intensiv, strukturë optimale, si dhe procese dhe teknika inovative, me qëllim të arritjes së shërbimit më të shpejtë, cilësisë më të mirë dhe barazisë në qasjen për të gjithë qytetarët dhe subjektet afariste, paralajmëron Qeveria në programin e saj të punës në periudhën 2020-2024, njofton Portalb.mk.

Për ta arritur këtë, Qeveria merr përsipër të hapë një Qendër për shërbime në çdo qytet duke ndjekur shembullin e Shkupit, të prezantojë një Sistem elektronik për automatizimin e procedurave administrative në të gjitha organet e administratës shtetërore deri në vitin 2024, si dhe të bashkëpunojë me Masterkard për të mundësuar nënshkrimin e shpejtë dhe miratimin e kërkesave në komunikim me ndihmën e vetëm një telefoni celular.

Dixhitalizimi dhe inovacioni dallohen si reforma kryesore për administratën publike moderne dhe evropiane.

“E-Qeveria efektive siguron një gamë të gjerë përfitimesh, përfshirë efikasitetin më të madh dhe kursimet e Buxhetit, rritjen e transparencës dhe pjesëmarrjen më të madhe të qytetarëve dhe komunitetit të biznesit në bërjen e politikave”, thuhet në programin qeveritar për katër vitet e ardhshme.

Për të arritur të gjitha këto, Qeveria merr përsipër që: në vitin e parë të mandatit të ri, do të vendos një institucion qendror që do të jetë përgjegjës për koordinimin dhe zbatimin e procesit të dixhitalizimit në shoqëri, por edhe mbështetjen e plotë të IT për institucionet e administratës shtetërore;

në fund të vitit 2020 do të përgatisë një Studim të Fizibilitetit për ndërtimin e një rrjeti optik kombëtar të transportit;

për dy vjet, i gjithë komunikimi ndërmjet institucioneve dhe në kuadër të secilit institucion do të kryhet në mënyrë elektronike;

deri në fund të vitit 2023 do të sigurohet mbulim i plotë i të paktën një qyteti me sinjal 5G, ndërsa deri në fund të mandatit, mbulim prej 70 përqindëve të korridoreve kryesore dhe rrjetit rrugor në vend;

sipas shembullit të Estonisë, kryeministri do të formojë grupe të vogla (komunitet akademik, sektor të biznesit, administratë) të ashtuquajtura System Innovation units për ofrim të zgjidhjeve të reja, inovative për problemet sistemike në vend që zvarriten me vite.

Përveç dixhitalizimit, fokusi do të jetë edhe në ndryshimin e qasjes dhe të kuptuarit të administratës për rëndësinë, rolin dhe përgjegjësinë e tyre në vend.

“Reformat kanë nevojë për udhëheqës të vërtetë. Do të vendosim kritere moderne për sistemim, zgjedhje ose emërim të zyrtarëve të lartë në mënyrë që të vendosim kushte të barabarta për personat e zgjedhur dhe të emëruar. Ne besojmë se profesionalizimi dhe depolitizimi i administratës publike duhet të fillojë nga maja dhe kjo është arsyeja pse ne po krijojmë një shërbim të menaxhimit të lartë, thotë programi qeveritar për periudhën 2020-2024.

Në përputhje me Marrëveshjen e Ohrit, do të sigurohet zbatim efikas dhe cilësor i procesit të promovimit të përfaqësimit të drejtë dhe adekuat në administratën publike .

“Në gjashtë muajt e parë, do të sistemohen dhe do të nisin në punë të gjithë të punësuarit sipas Marrëveshjes së Ohrit në institucionet shtetërore, ndërsa institucionet do të aprovojnë kërkesat e punonjësve për njohjen e arsimit në përputhje me ndryshimet e fundit në Ligjin për administratën publike dhe Punonjësit e sektorit publik. Etniciteti nuk do të keqpërdoret gjatë punësimit”, njoftoi Qeveria.

Për ndryshimet në strukturën, cilësinë dhe madhësinë e administratës, disa modele janë konsideruar të zvogëlojnë vëllimin e administratës me 20%, duke bashkuar funksionet dhe kompetencat e institucioneve, daljen në pension në 64 vjeç, transferimin e paketave në sektorin privat ose pensionin e parakohshëm, etj.

Vëmendja do të përqendrohet në punësimin e personelit cilësor dhe mbajtjen e tyre në shërbimin civil, zhvillimin e karrierës dhe trajnimit të tyre, shpërblimet dhe pagat, motivimin. Me administratë moderne dhe efikase, qytetarët dhe kompanitë e biznesit marrin kënaqësi të shpejtë dhe efikase të nevojave dhe kërkesave të tyre, pa procedura, dokumente dhe ofrues të panevojshëm, ndërsa administrata publike do të ketë një organizim të mirë, punonjës profesionistë, të motivuar dhe të paguar siç duhet, sipas programit të qeverisë për periudhën 2020-2024, në fushën e administratës publike.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button