fbpx

Sot publikohen listat e kandidatëve që aplikuan në Universitetin “Shën Cirili and Metodi” – Shkup

Fakultetet e Universitetit “Shën Cirili and Metodi”- Shkup, sot do t’i publikojë rang listat me rezultatet nga suksesi i arsimit të mesëm të kandidatëve që aplikuan për afatin e parë të regjistrimit për vitin e parë në vitin akademik të vitit 2020/2021. Lista përfundimtare e renditjes duhet të shpallet të hënën, më 7 shtator dhe regjistrimi i kandidatëve të pranuar do të bëhet më 10 shtator dhe 11 shtator.

Paraqitja për regjistrim në Universitetit “Shën Cirili and Metodi”- Shkup, u krye më 31 gusht dhe 1 shtator. Sipas Konkursit për ciklin e parë të studimeve të shpallur nga Universitetit “Shën Cirili and Metodi”- Shkup, dy muaj më parë, gjithsej 10.798 vende janë të lira për studentët e ardhshëm në 23 fakultete brenda tij, njofton MIA.

Nga këto, 5.300 vende janë për studime në kuotën e rregullt, pra të cilat financohen nga buxheti i shtetit, 4.438 janë për bashkëfinancim të studimeve dhe 1.060 vende të lira për studentë me korrespondencë. Tarifa e shkollimit për studentët me kohë të plotë mbetet e njëjtë si në vitet e mëparshme, 200 euro në kundërvlerë denari, ndërsa për studentët e bashkëfinancuar dhe me korrespondencë është 400 euro.

Për shkak të pandemisë me KOVID-19 këtë vit, për herë të parë që nga vendosja e saj në vitin 2007, nuk u organizua asnjë provim i maturës shtetërore. Maturantët morën diplomë të shkollës së mesme që do të jetë e vlefshme për diplomë të maturës shtetëror, maturë shkollore ose provimin përfundimtar.

Sipas konkursit, afati i dytë për aplikimin e kandidatëve për vitin e parë në vitin 2020/2021 në Universitetin “Shën Cirili and Metodi”- Shkup, do të jetë më 15 shtator dhe 16 shtator, ndërsa i treti është më 28 shtator në fakultetet ku do të mbeten vende të lira.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button