fbpx

Derisa pritet vendimi i Gjykatës së Lartë Administrative, protestat kundër minierës në Ilovica dhe Shtuka nuk ndalen

Protestat kundër hapjes së minierës së bakrit dhe arit afër fshatrave, në rrethin e Strumicës,  Ilovica dhe Shtuka nuk do të ndalen derisa Gjykata e Lartë Administrative të marrë vendim përfundimtar, ka njoftuar shoqata “Lugina e shëndoshë”. Pasi edhe shteti edhe kompania kanadeze “Euromaks” e apeluan vendimin e Gjykatës administrative muajin e kaluar, me të cilin e anuloi vendimin e Komisionit shtetëror të shkallës së dytë për konteste administrative, për të ndërprerë marrëveshjen për koncesion me Euromax lënda u transferua në Gjykatën e Lartë Administrative. Ajo është shkalla e fundit që duhet të vendosë nëse do të marrë vendimin e saj apo çështja do t’i kthehet Komisionit të Shkallës së Dytë.

“Lugina e shëndoshë” është e kënaqur që me ankimin e vendimit të Gjykatës Administrative nga Komisioni i Ankesave, i gjithë çështja dhe të gjitha provat i janë dërguar Gjykatës së Lartë, prej të cilave mund të shihet e gjithë situata dhe të merret vendim, që, siç thonë ata nuk ishte një atëherë kur Gjykata administrative kishte marrë vendim.

“Gjykata vendosi që komisioni qeveritar i shkallës së dytë kishte bëri gabime të supozuara në procedurë kur e kishte kundërshtuar ankesën për heqjen e koncesionit kompanisë dhe që autoriteti kompetent së pari duhet t’i përgjigjet kërkesës së vjetër për bashkimin e dy koncesioneve Ilovica 6 dhe Ilovica 11, dhe vetëm atëherë të vendosë për lejen e shfrytëzimit. Duhet të theksohet se kjo kërkesë për bashkim është nga 29.1.2016, ndërsa kompania deri më tani nuk ka dokumentacion komplet të nevojshëm për të marrë licencën e shfrytëzimi për koncesionin e parë Ilovica 6, e të mos flasim për koncesionin Ilovica 11 “, thotë Kostadin Ristomanov nga “Lugina e shëndoshë”.

Ambientalistët nga juglindja presin që vendimi të merret sa më shpejt që mundet dhe se do të nënkuptojë ruajtjen e shëndetit të banorëve dhe mjedisit të pastër të kësaj zone bujqësore. Ndërkohë, protesta një-orëshe në sheshin e Strumicës me heshtje dhe parulla po fiton në masovitet.

“Duke pasur parasysh që për këto dy ankesa presim se vendimi të zgjasë disa muaj. Ne jemi optimistë, por edhe do të jemi të kujdesshëm. Është mirë që me vendimin që mori në maj, gjykata konkretizoi heqjen e koncesionit. Shpresojmë që deri në fund të vitit të ketë një vendim përfundimtar dhe se idetë për minierat në këtë zonë do të marrin fund. Ndërkohë, protestat në sheshin e Strumicës do të vazhdojnë. “Duhet të jetë e qartë se banorët e Bosilovës dhe Novo Selo, por edhe të të gjitha komunave në Juglindje, nuk do të lejojnë hapjen e minierave,” thotë Ristomanov.

Marrëveshja për koncesion për shfrytëzimin e bakrit dhe arit në malin Ograzden afër Ilovica në komunën e Bosilovës u ndërpre në mënyrë të njëanshme nga Qeveria verën e kaluar. Shpjegimi ishte që koncesionari nuk kishte paraqitur kërkesë me të gjithë dokumentacionin e nevojshëm për lëshimin e licencës për shfrytëzim të burimeve minerare brenda katër viteve pas përfundimit të marrëveshjes së koncesionit. Vendimi për revokimin e koncesionit u konfirmua nga Komisioni i Shkallës së Dytë për vendosjen në procedurë administrative, pasi e refuzoi ankesën e paraqitur nga ndërmarrja “Euromaks”. Pas ankesës së përsëritur nga koncesionari, Gjykata Administrative ka mbështetur vetëm një pjesë të kërkesës së ankimit, në lidhje me parregullsitë procedurale, përkatësisht kërkesën e organit kompetent të koncesionarit që së pari të përgjigjet në kërkesën për bashkimin e dy koncesioneve Ilovica 6 dhe Ilovica 11. Ndaj këtij vendimi janë ankuar edhe shteti edhe ndërmarrja, ndërsa aktualisht është po pritet vendimi i Gjykatës së Lartë Administrative.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button