fbpx

Prokuroria hyri në KSHZ për të hetuar prokurimin e softuerit për ueb faqen, e cila nuk punonte disa ditë

Me urdhër të gjyqtarit të procedurës paraprake, Prokuroria për Krim të Organizuar dhe Korrupsion me ndihmën e Departamentit për krim të organizuar në ministrinë e brendshme hyri në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve herët në mëngjes për ta konfiskuar, siç mëson SAKAMDAKAZHAM.MK, dokumentacionin e kontratës së nënshkruar, pas negociatave pa shpallje, me kompaninë kompjuterike që nuk arriti të mirëmbajë dhe të mbajë në funksion ueb faqen e Komisionit në ditën e zgjedhjeve dhe në ditët në vijim, transmeton Portalb.mk.

Për herë të parë që nga viti 2006, që kur KSHZ-ja u digjitalizua, qytetarët nuk mund të ndiqnin numërimin e votave dhe rezultatet e zgjedhjeve, por mund të shihnin të dhëna të tjera nga organi kryesor për zhvillimin e procesit zgjedhor, sepse ueb faqja u ra atë natë menjëherë posa u mbyllën vendvotimet më 15 korrik dhe ishte e vdekur disa ditë në vijim.

Prokuroria njoftoi se pas shpalljes së rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, ajo do të hapë një lëndë mbi zhvillimet në KSHZ, në mënyrë që të mos ndikojë më parë në punën e saj. Sidoqoftë, SAKAMDAKAZHAM.MK hyri në procedurën e tenderit, që është në dispozicion të publikut, dhe vuri re parregullsi në mënyrën se si kompania kompjuterike që ishte përgjegjëse për mirëmbajtjen e faqes së internetit të Komisionit fitoi prokurimin publik një javë para zgjedhjeve.

Procedura e prokurimit të softuerit për faqen e internetit të KSHZ-së, në të cilën duhej të publikoheshin drejtpërdrejt rezultatet e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare kishte përfunduar më 8 korrik 2020, kur ishte refuzuar ankesa“I Vout”, kompani e cila nga viti 2006, përkatësisht që nga themelimi i KSHZ-së si organ i përhershëm, ka mirëmbajtur faqen e KSHZ-së pa asnjë problem.

Blerja e softuerit u krye me negociata pa publikuar njoftim, ndërsa kompania “Duna” u zgjodh si ofertuesi më i favorshëm. Të dyja kompanitë ishin ftuar në negociata nga KSHZ-ja më 19 qershor 2020 dhe kompanitë paraqitën oferta ditën tjetër. Vendimi për zgjedhjen e Duna u mor në 22 qershor 2020. Në të njëjtën ditë, unë “IVout” parashtroi ankesë, e cila më 8 korrik 2020 u refuzua nga Komisioni Shtetëror i Ankesave të Prokurimit Publik si e pabazuar.

Për këtë prokurim u shpall tender më 12 shkurt 2020, kur aplikuan të njëjtat dy kompani. Më 28 Prill 2020, KSHZ-ja zgjodhi “Duna” si ofertuesin më të favorshëm, por më pas Komisioni Shtetëror për Ankesat e Prokurimit Publik pranoi ankesën e “IVout” dhe anuloi tenderin.

Në ankesën e pranuar më tej thuhet se ndërmarrja “Duna” nuk e kishte plotësuar asnjë nga tre kërkesat minimale dhe duhej të ishte përjashtuar nga procedura e prokurimit publik. Të tre kushtet janë:

– Operatori ekonomik duhet të ketë së paku 3 referenca nga zbatimi i suksesshëm i projekteve softuer me lëndë, fushëveprim dhe funksionalitete të ngjashme si objekt i këtij prokurimi publik

– Operatori ekonomik duhet të ketë të paktën 1 referencë nga zbatimi i suksesshëm i projekteve softuerikë përmes pajisjes celulare dhe shfaqja e të dhënave të shënuara përmes një ueb sajti publik dinamik me të paktën 50,000.00 shikime të faqeve në një periudhë prej një ore

– Operatori ekonomik duhet të ketë punësuar ose punësuar një ekip projekti me menaxher të projektit, arkitekt të softuerit dhe zhvillues kryesor të programeve me përvojë të paktën 2 zbatime të suksesshme të projekteve të softuerit

Sidoqoftë, KSHZ-ja uli kriteret për zgjedhjen e ofertuesit më të favorshëm.

Dokumentacioni tregon se Kompania Kompjuterike “Duna”, e cila më vonë fitoi tenderin e anuluar për blerjen e softuerit për faqen në internet, nuk nënshkroi Deklaratë për seriozitet dhe as nuk i plotësoi tre kërkesat minimale, sipas ankesës së pranuar nga Komisioni shtetëror i ankesave për prokurime publike.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button