fbpx

Pollogu do të bëjë sivjet sistem informativ gjeografik dhe fushatë për pastrimin e mbeturinave

Qendra për zhvillim të rajonit të Pollogut sivjet ka nënshkruar kontrata për prokurime publike në vlerë rreth 552.000 euro, por vetëm një nga tre kontratat ka qenë prokurim publik nga plani i këtij viti. Këtë vit, sipas Byrosë për prokurime publike, Qendra për zhvillim të rajonit të Pollogut duhet të realizojë gjithsej 19 prokurime publike: tre për mallra, 11 për shërbime dhe 5 për punë, raporton Meta, përcjell Portalb.mk.

Sipas Planit për prokurime publike për vitin 2020, këtë vit Qendra duhet të prokurojë kontejnerë mbeturinash, tricikla dhe automjete për në terren, të nënshkruajë marrëveshje për përgatitjen e raporteve mjedisore, elaborat gjeodezik dhe shpronësim, për përmirësimin e regjistrit të potencialeve për zrusihvillimin e turizmit rural në rajonin e planit të Pollogut me një pjesë për arsimin profesional, për pilot trajnim nga programet ekzistuese kombëtare për kuzhinierë në objektet hotelerike dhe për përshtatjen e programeve për kurse për kuzhinierë në objektet hotelerike, me theks në ushqimet tradicionale nga rajoni i planit Pollog.

Për më tepër, janë planifikuar marrëveshje për menaxhimin e tokës, një sistem të administrimit të të dhënave, fushatë për pastrimin e mbeturinave në nëntë komuna dhe mbikëqyrje të projekteve. Këtë vit, Qendra do të pajisë një serë për nevojat e projektit “Bujqësia Sociale” dhe do të angazhojë kompani për të krijuar një platformë për Sistemin informativ rajonal gjeografik për të gjitha komunat në rajonin e planit të Pollogut dhe për përgatitje të dokumentacionit teknik.

Plani i prokurimit publik të këtij viti përfshin edhe pesë prokurime për punime, përfshirë rehabilitimin e një rruge lokale nga fshati Sushiçki Most në deponinë Rusino, Komuna e Gostivarit, dhe një rrugë lokale nga fshati Pallaticë deri te kryqëzimi me rrugën lokale Tetovë-Trebosh.

Nga 19 prokurime publike të planifikuara, gjithsej shtatë janë në ndonjë fazë të realizimit. Përveç një për të cilën është lidhur marrëveshja, janë përfunduar procedurat për pesë prokurime publike: dy për rehabilitimin e një rruge lokale nga fshati Sushiçki Most deri në deponinë Rusino, Komuna e Gostivarit dhe nga një për prokurimin e automjetit për në terren, mbikëqyrjen e projektit dhe përpunimin. për mjedisin, elaborat gjeodezik dhe shpronësim. Sapo ka përfunduar shpallja për pajisjen e serrës për nevojat e projektit “Bujqësia Sociale”.

Këtë vit, Sistemi elektronik për prokurime publike nuk ka njoftim për marrëveshjen e realizuar të Qendrës për zhvillim të rajonit të planit të Pollogut.

Nga tre kontratat e nënshkruara këtë vit, rreth 480,000 euro kushton krijimi i një platforme për Sistemin rajonal informativ gjeografik për të gjitha komunat në rajonin e planit Pollog, prokurim publik për të cilin Qendra ka nënshkruar marrëveshje në qershor. Në shkurt, Qendra nënshkroi një marrëveshje për të digjitalizuar punën e Këshillit për zhvillim të rajonit të planifikimit, i cili filloi vitin e kaluar. Vitin e kaluar ka filluar edhe procedura për marrëveshjen e parë këtë vit, në janar, për përgatitjen e dokumentacionit teknik për depërtimin dhe ndërtimin e një rruge alternative nga rruga magjistrale Gostivar-Kërçovë deri në deponinë Rusino, Komuna e Gostivarit, me vlerë prej rreth 65.000 euro.

Tags

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close