fbpx

Këshilli për Etikë e mbështeti ankesën e gazetares Mirosllava Burns kundër portalit “DokazM”

Komisioni i Ankesave i Këshillit për Etikën e Mediave në Maqedoni ka vërtetuar se ankesa e gazetares Mirosllava Burns të parashtruar për shkak të dy artikujve të publikuar në portalin “DokazM” është e bazuar. Komisioni vendosi që artikujt e “DokazM” kanë shkelur madje 6 nene të Kodit të Gazetarëve të Maqedonisë, raporton MO, transmeton Portalb.mk.

Këto janë neni 1 (nevoja për të publikuar informacione të sakta dhe të verifikuara), neni 3 (obligimi për të publikuar korrigjim, mohim dhe përgjigje), neni 7 (respektimi i privatësisë së personit), neni 10 (gazetarët nuk guxojnë të krijojnë dhe përpunojnë me vetëdije informacione që i rrezikojnë të drejtat dhe liritë e njeriut, të mos përdoret gjuhë e urrejtjes dhe mos të nxisin dhunë dhe diskriminim në çfarëdo baze), si dhe neni 15 (nevoja për të kultivuar një kulturë të të folurit dhe etikës dhe i cili thotë se komunikimi i papërshtatshëm është i papajtueshëm me profesionin e gazetarisë). Për shkeljen e krejt këtyre neneve të Kodit të Gazetarisë, përveç një, Komisioni mori vendim unanim.

“Së pari, anëtarët e Komisionit arritën në përfundimin se ky është një produkt gazetarie jashtëzakonisht joprofesionale dhe jo serioze, qëllimi i vetëm i të cilit është ofendimi, tallja dhe diskreditimi personal i gazetares Mirosllava Burns, e cila edhe e ka parashtruar ankesën. Të dy tekstet që janë lëndë e ankesës janë përplot fyerje, gjuhë të papërshtatshme dhe vulgare, gjuhë urrejtjeje dhe diskriminim në bazë të gjinisë dhe pamjes fizike. Komisioni u pajtua që kjo ishte një shkelje e vrazhdët e standardeve profesionale dhe etike, në një mënyrë që e dëmtonte seriozisht privatësinë e një personi. Për më tepër që informacionet e paraqitura në përmbajtje janë të parëndësishme për interesin publik, ndërsa gazetarja Burns nuk është personazh publik me pozitë të lartë, i cila do të mund t’i nënshtrohej një shkalle më të gjerë të kritikës publike”, thuhet, ndër tjera, në vendimin e Komisionit të Apelit të KEMM.

Mirosllava Burns u bë shënjestër e portalit “DokazM” pasi ajo shkroi një recension në portalin Krithink “crithink.mk” në një nga artikujt e tyre me titull “Kush për çfarë” Dokaz “për seks dhe kurtizane”. Në atë recension, Mirosllava zbuloi se teksti përmbante “thashetheme, llogaritje, mallkime dhe krejt ajo plotësohej me kualifikime seksiste dhe insinuata për një punonjëse të MEPSO”, duke shtuar se teksti, përveç “fyerjes, stigmatizon, sulmon ad hominem, duke e quajtur personin statusin e të cilës e merr “e thjeshtë” dhe “paciente”, por edhe duke e plotësuar diskursin me sharje, vulgaritete dhe kualifikime, të cilat kërcënojnë rrezikshëm nivelin e një prezantimi të denjë mediatik. “Për të shpjeguar dhe mbështetur pikëpamjet e tilla, në recension janë cituar nenet kodit të Gazetarisë që janë shkelur me botimin e një teksti të tillë dhe është bërë elaborimi se janë shkelur ato nene.

Në përgjigje ndaj këtij recensioni, DokazM publikoi dy artikuj jashtëzakonisht ofendues kundër Burns, përplot ofendime, shpifje dhe shprehje që përmbajnë pa mëdyshje diskriminim gjinor, si dhe shprehje plot vullgaritet dhe sharje, siç konstaton edhe Komisioni për ankesa i Këshillit për etikë të Maqedonisë, në zgjidhjen e së cilës janë dhënë shpjegimet për shkeljet e të gjitha neneve të Kodit.

Mbështetje për Burns pas sulmeve kanë shprehur edhe Fondacioni për Internet dhe shoqëri “Metamorfozis” dhe Sindikata e pavarur e gazetarëve dhe punëtorëve të mediave.

Ky tekst është përgatitur në kuadër të projektit “Оbservatori i reformave mediatike“, të cilin e realizon Fondacioni për internet dhe shoqëri “Metamorfozis“, me mbështetjen financiare të “Fondacionit “Shoqëri e hapur” – Maqedoni“. Përmbajtja e tekstit është përgjegjësi vetëm e autorëve dhe në asnjë mënyrë nuk i pasqyron pikëpamjet e Fondacionit “Shoqëri e hapur” – Maqedoni.

Teksti është prodhuar në kuadër të projektit “Opservatori i reformave në media” të cilin e zbaton Fondacioni për internet dhe shoqëri “Metamorfozis”, me mbështetje financiare nga “Fondacioni Shoqëri e Hapur – Maqedoni”.

Përmbajtja e tekstit është përgjegjësi e vetme e autorëve dhe në asnjë mënyrë nuk mund të merret se i pasqyron pikëpamjet e “Fondacioni Shoqëri e Hapur – Maqedoni”.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button