fbpx

Të hapen qendrat për trajtimin e fëmijëve me nevoja të veçanta, izolimi i ka dëmtuar ata

Organizatat që merren me trajtimin e  fëmijëve me pengesa në zhvillim, kërkojnë që këta fëmijë të kenë edukim të barabartë, të drejtë. Ata thonë se duhet të zhvillojnë mësim të drejtpërdrejtë, që të jenë të aftësuar dhe socializuar. Mirëpo, edhe pse një kërkesë e këtillë i është drejtuar Ministrisë për Punë dhe Politikë Sociale, akoma nuk është marrë një vendim, shkruan Portalb.mk.

Logopedja Nermin Shaqiri përmend se, këta fëmijë me nevoja të posaçme nëse qëndrojnë të mbyllur dhe pa kontakt me moshatarët e tyre dhe me mësuesit, ndikon negativisht në zhvillimin dhe përparimin e tyre.

“Përballja me Kovid-19 ka rezultuar negativishte edhe tek fëmijët e sidomos te ata me pengesa në zhvillim.  Izolimi, kontakti i dobët me bashkëmoshatarët, mungesë e rehabilitimit, përdorimi i tepërt i teknologjisë, stimulim i dobët e shumë faktorë të tjerë dukshëm paraqesin vështirësi në të folurin e fëmijës, si vonesa gjuhësore, mungesë e dëshirës për komunikim, belbëzime, përsëritje e fjalëve të njëjta, agresivitet kur nuk mund të shprehen dhe nuk kuptohen nga rrethi dhe të ngjashme”, tha për Portalb, logopedja Shaqiri.

Nga Shoqata “Imago – plus”, thonë se edhe pse kanë një numër të madh të fëmijëve që i trajtojnë, puna me ata ka ngecur për shkak të pandemisë, por konsultimet i bëjnë në distancë. Nga kjo shoqatë është dërguar kërkesë te MPPS, që të hapet qendra e tyre.

“Kërkojmë hapjen e qendrës dhe vazhdimin e trajtimit të fëmijëve, e kanë shumë të vështirë prindërit t’i ndihmojnë fëmijëve në shtëpi, me mësime. Ne trajtojmë në Shkup 90 fëmijë, në Tetovë, 30 fëmijë dhe 15 në Vrapçisht.

Një numër i madh i prindërve kërkojnë ndihmë nga ne, se si të realizojnë strategji komunikimi dhe lojë në kushte shtëpiake, me fëmijët e tyre, me nevoja të veçanta. Përkrahë faktit se e kanë të vështirë nga që nuk mund të realizojnë në po të njëjtën mënyrë si profesionistët e drejtimeve të cilët rehabilitojnë vështirësitë në të folur tek fëmijët.

Nga ana tjetër ka dhe prind që shqetësohen dhe marrin informacione jo të sakta nga burime jo të sigurta dhe më pas lindin dyshimet për pengesa të ndryshme, prandaj dhe ne vazhdimisht apelojmë që të drejtohen tek profesionistët për të mënjanuar mendimet shqetësuese.

Prindërit duhen të jenë të kujdesshëm se si e kalojnë kohën me fëmijët e tyre, sepse asnjëherë më nuk mund të kthejmë kohën prapa, për të ndryshuar vështirësi që në rritje e sipër mund të bëhen më të dukshme por që zanafillën e kanë që nga fëmijëria e hershme”, thanë për Portalb, nga Shoqata “Imago-plus”, në Shkup.

Duke pasur parasysh hamendjet që prindërit po kalojnë këto ditë se si të veprojnë me fëmijët e tyre, logopedja Shqiri jep disa udhëzime, të cilat janë më se të rëndësishme për t’u zbatuar.

Ajo si fillim ngre një pyetje deri te prindërit se si ti ndihmojnë fëmijës të flasë, për ata që kanë probleme gjuhësore. Logopedja thotë se, kur fëmija është në fazën e zhvillimit të tij gjuhësor, fjalët për të marrin rëndësi tjetër. Kjo do të përbëjë bazën e të mësuarit të gjuhës, si të kuptuarin që (zhvillohet më parë) dhe të folurin (më vonë). Prindërit mund t’i ndihmojmë, në këtë kohë duke ndjekur udhëzimet tona si: ‘Përpiquni të flisni me fëmijën ngadalë, thjeshtë duke shqiptuar mirë fjalët. Gjuha dhe të folurit e shpejtë do të vështirësojnë komunikimin. Kur bisedohet me fëmijën duhet të vendoset theksi tek fjalët që janë më kuptimplota në fjali të cilat lidhen edhe me rutina të ditës si psh. -“do të zbrazim qumështin”. Thoni emrat e të gjithë sendeve në mjedis psh. llamba, luga, piruni etj. Ajo që fëmiju do t’ju thotë është po kaq e rëndësishme sa edhe ato që ju i thoni. Edhe nëse s’e kuptoni fjalën e tij dëgjojeni dhe përgjigjuni me durim duke realizuar kontaktin me sy. Përdorni fjalët e sakta të të rriturve dhe jo ato të të vegjëlve. Kjo e ndihmon që më pas të flasë ashtu siç duhet. Fjalët e një të vogli nuk dalin si tek një i rritur. Shumë bashkëtingëllore janë mjaft të vështira për t’u përdorur p sh. “kali – tali”, shumë fjalë thuhen përgjysmë. Nëse fëmija nuk shqipton mirë mos e korrigjoni ashpër, bëhuni ju modeli ideal që fëmija të ndjek të folurën e duhur. Leximi që ju bëhet fëmijëve është aktiviteti më i rëndësishëm që ndihmon në zhvillimin gjuhësor sepse u jep mundësi të dëgjojnë fjalë të reja dhe të panjohura. Flisni sa më shumë dhe emërtoni sendet/lodrat që fëmija ka përreth. Me rëndësi është përsëritja e termave pasi përmes saj fëmijët memorizojnë më shumë. Të bisedohet me fëmijët për aktivitetet e përditshme duke i përshkruar, duke punuar me fjalë dhe figura.

Këto udhëzime, sipas logopedes, favorizojnë dëshirën e fëmijës për t’u shprehur. Zhvillon kapacitetin e tij në njohjen e sa më shumë fjalëve, që që ndihmojnë në përparimin gjuhësor dhe zhvillimin e tyre, për arsim të mëtutjeshëm.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button