fbpx

Protokollet për regjistrim në kopshte dhe në të gjitha institucionet arsimore janë miratuar

Qeveria, në seancën e djeshme, i miratoi protokollet për regjistrim dhe për provimet pranuese e tjera në klasën e parë në shkollat ​​fillore, në shkollat ​​e mesme, në gjimnazin matematikor-informativ dhe në institucionet e arsimit të lartë. Protokolli për kopshtet e fëmijëve u miratua, dhe mediat morën mbështetje nga Fondi për menaxhim me krizën e shkaktuar nga Kovid-19, shkruan Meta.mk.

Në këtë seancë, me propozimin e Ministrisë për punë dhe politikë sociale, u miratua një Protokoll për aktivitete në institucionet për përkujdesje dhe edukim të fëmijëve të moshës parashkollore pas heqjes së gjendjes së jashtëzakonshme, të hartuar në bashkëpunim me Komisionin për sëmundje infektive. Protokolli për aktivitete në institucionet për përkujdesje dhe arsimim të fëmijëve në kopshte përcakton procedurat dhe detyrimet e institucioneve për përkujdesjen e fëmijëve të moshës parashkollore, të stafit arsimor-kujdestar dhe të prindërve.

Është miratuar edhe informacioni për pagesën e të drejtave monetare nga mbrojtja sociale për majin 2020, me rekomandim për bankat tregtare të sigurojnë fondet nga pagesa të parave të mbrojtjes sociale të majit të jenë dispozicion përmes ATM-ve dhe në rrjeteve tregtare, nga 2 qershori.

Veç kësaj është plotësuar edhe Dekreti për zbatim të Ligjit për sigurim shëndetësor gjatë gjendjes së jashtëzakonshme, me çka gjashtë muaj pas përfundimit të gjendjes së jashtëzakonshme rregullohet mundësia e përshkrimit dhe lëshimit të barnave pa recetë në letër, por mundësi për përshkrim elektronik të barnave nga Lista e barnave. Është miratuar Dekreti për krijimin e një fondi për ndihmë dhe mbështetje për përballje me krizën së shkaktuar nga Kovid-19, ma të cilin do të përfshihen të gjithë radiodifuzerët në vend për një kompensim të shpenzimeve për vitin 2020 ndaj operatori i multipleksit digjital tokësor për licencën e transmetimit, sipas Ligjit për komunikime elektronike, si një lehtësim i pasojave ekonomike të shkaktuara nga koronavirusi. Me Dekretin e miratuar për zbatimin e Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele gjatë gjendjes së jashtëzakonshme, sipas të cilit operatorët kabllorë janë të detyruar të paraqesin pranë Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele për regjistrimin e transmetuesve të huaj, të cilët riemitojnë brenda 60 ditësh nga dita e miratimit të tyre.

 

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button