fbpx

19 zgjidhje ideore kanë arritur në Konkursin për parkun e ri në Karposh

Nëntëdhjetë zgjidhje ideore për pamjen dhe përmbajtjen e parkut të ri në Karposh arritën në konkursin, të cilin e shpalli Qyteti i Shkupit muajin e kaluar. Komisioni i Përbashkët i Qytetit të Shkupit dhe Komunës së Karposh  veçoi 4 punime si më krijuesit, por asnjëri prej tyre nuk mori çmimin e parë sepse nuk i plotësonin plotësisht kriteret e përcaktuara dhe kërkesat e programit. Si rezultat, u dhanë dy çmime të dyta të barabarta dhe dy çmime të treta të barabarta.

“Të katër veprat e shpërblyera dallojnë për zgjidhjet e tyre të shkëlqyera për krijimin e një shëtitoreje të re në bregun e lumit në Karposh, rripa pyjorë në qytet në pjesë të parkut, rrugë me lulishte, pajisjet urbanistike që i përshtatet kontekstit hapësinor, si dhe skena të hapura dhe përmbajtje të tjera programore. Në përputhje me dispozitat ligjore, Qyteti i Shkupit do të fillojë përgatitjen e një projekti themelor për parkun në procesin e të cilit planifikon të ftojë autorët e katër zgjidhjeve të dhëna për të marrë pjesë”, thonë nga Qyteti i Shkupit.

Punimet me kodet “Skupi” dhe “Shirit” iu dha çmimi i dytë i barabartë, ndërsa veprave me kodet “Pinktink” dhe “Lenti” iu dha çmimi i tretë i barabartë. Fondi i çmimeve është 10,000 euro, dhe siç shpjegohet nga Qyteti i Shkupit, ai do të ndahet siç duhet midis autorëve të katër zgjidhjeve.

Parku i ri do të shtrihet në sipërfaqe prej 60.000 metrash katrorë, në zonën përgjatë bregut të lumit lumit Vardar në Karposh, që deri tani ishte deponi.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button