fbpx

RMV, dikur kimistët bënin punime shkencore me cilësi të lartë, sot nuk kanë as kimikate për punë

Të punësuarit dhe studentët e Institutit për kimi pranë Fakultetit Matematikor-Natyror sot në protestë e kanë shprehur pakënaqësinë e tyre për kushtet e këqija për punë. Sipas tyre, gjendja në këtë Institut asnjëherë nuk ka qenë më e keqe për shkak se, në këtë institucion për arsim të lartë, nuk kanë as kushte elementare për punë, njofton Portalb.mk.

“Krejt kjo është rezultat i mbështetjes dhe politikave të dobëta në arsimin e lartë në njëzet vitet e fundit, ndërsa për shkencë në dhjetë vitet e fundit edhe atë veçanërisht në pjesën e kujdesit për potencialin njerëzor dhe kushtet materiale për mësimdhënie dhe hulumtim. Për shkak të renomesë dhe vetëdijes së zhvilluar të lartë akademike, punonjësit e Institutit disa vite më radhë në të kaluarën kanë bërë përpjekje të mëdha për të amortizuar përkeqësimin e vazhdueshëm të gjendjeve duke i sugjeruar njëkohësisht problemet dhe kanë bërë tentativa për zgjidhjen e tyre. Janë dërguar kërkesa te organet kompetente për të marrë pëlqim për punësim të bashkëpunëtorëve të ri, për investime në përmirësimin e kushteve materiale dhe përkrahje për veprimtarinë shkencore-hulumtuese, por nuk kishte përgjigje” – thonë profesorët.

Profesori i këtij Instituti, me përvojë shumëvjeçare, Viktor Stefov, thotë që para dhjetëra viteve, një e treta e plotë e punimeve në Maqedoni që janë publikuar në revista me impakt-faktor, kanë qenë pikërisht nga Instituti për kimi, ndërsa sot, profesorët janë sjell në situatë të duhet të ndajnë mjete nga portofoli i tyre që të mund t’i blejnë kimikatet më të thjeshta që të mund të punojnë me studentët.

Në komunikatë thuhet që Instituti krenohet me renomenë e vet si institucion i rangut më të lartë për arsim të lartë shkencor-hulumtues, që është vërtetuar me të gjithë parametrat për vlerësim të këtyre arritjeve siç janë publikim punimeve shkencore në revista të çmuara ndërkombëtare, realizim të projekteve shkencore-hulumtuese dhe bashkëpunim me grupet hulumtuese kulmore në botë.

“Ky përkeqësim i vazhdueshëm i kushteve për punë dhe studim, pa shpresë për përmirësim, ka arritur deri në shkallën kur është vënë në pikëpyetje realizimi normal i veprimtarisë për arsim të lartë dhe shkencor-hulumtuese. Prandaj, këshilli profesional i Institutit për kimi në takimin më 10 tetor ka vendosur që është koha edhe publikisht ta shpreh pakënaqësinë nga ky trajtim, ndërsa studentët, pasi kanë qenë të informuar, unanimisht e kanë mbështetur dhe i janë bashkëngjitur protestës”, qëndron në komunikatë.

Profesorët kërkojnë që, nga ministritë kompetente, urgjentisht të miratohen kërkesat për punësim të bashkëpunëtorëve të rinj për të zbutur gjendjen katastrofale me pasardhësit e Institutit të Kimisë, në mënyrë që të jenë në gjendje të kryejnë trajnime praktike, gjë që aktualisht është e pamundur.

Pikërisht mungesa e bashkëpunëtorëve të rinj – asistentët e mësimdhënies dhe puna shkencore dhe kërkimore është problemi më i mprehtë gjatë viteve të fundit. Për tetë vjet nuk është marrë asnjë pëlqim për të punësuar një asistent, e ndërkohë realizohen pensionime të rregullta të profesorëve dhe laborantëve, të cilët pjesë e domosdoshme e mësimdhënies praktike Problemi përmes numrave është shumë i qartë: nga 58 punonjës në vitin 2000 (33 mësues, 11 asistentë dhe 14 asistentë), në vitin 2010 kishte 44 (33 mësues, 4 asistentë dhe 10 asistentë), ndërsa sot Instituti ka staf prej 214 punonjës, nga të cilët 20 mësues (15 profesorë të plotë), 4 asistentë dhe asnjë asistent.

Në të njëjtën kohë, numri i studentëve në dhjetë vitet e fundit nuk ka pas ndryshime të konsiderueshme e madje është rritur me një mesatare prej 50 studentësh të rinj të ciklit të parë çdo vit dhe gjithsej midis 250 dhe 300 studentë në të tre ciklet e studimit ndërsa kimistët mbeten edhe më tej të kërkuar në tregun e punës.

Ata po kërkojnë gjithashtu që të ndahen para nga buxheti për të rinovuar dhe pajisur laboratorët për studentorë, si dhe mjete financiare për të rinovuar ndërtesën e Institutit gradualisht gjatë viteve të ardhshme.

“Në buxhet të parashikohen fonde për të financuar projektet shkencore-kërkimore që përveç financimit për punën në laborator dhe nevojave të tjera, do të përfshijnë mbështetje për studiuesit e rinj (shkollim dhe bursa për master dhe studentë të doktoratës) për të mbajtur të diplomuarit më të mirë me mundësitë dhe kushtet për një karrierë akademike këtu. Gjendja me financimin e punës shkencore dhe kërkimore në vendin tonë ka qenë e dëshpëruar për shumë vite, projektet nacionale nuk janë paralajmëruar që nga viti 2009, dhe bursat jepen për master dhe studimet e doktoratës jashtë vendit, por jo edhe te ne” – përgjigjen profesorët.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button