fbpx

AGORA: Shkupi është qytet mashkullor, vetëm 4 rrugë, 2 sheshe dhe një urë janë emëruar sipas grave

Nga gjithsej 156 rrugë që janë nën juridiksionin e Qytetit të Shkupit, më shumë se gjysma, 91 rrugë ose 58 përqind, janë emëruar sipas emrave të personave. Prej tyre, 87 janë emra të meshkujve ose 96 përqind dhe katër janë emra të femrave ose vetëm katër përqind, njofton Meta.

Kjo thuhet në analizën e emrave të rrugëve, të realizuar nga Qendra për promovimin e vlerave qytetare “AGORA” pas njoftimit nga qyteti i Shkupit për iniciativë për të ndryshuar emrat e rrugëve.

Gratë janë pakicë edhe kur bëhet fjalë për sheshe dhe ura. Nga 13 sheshe në Shkup, gjashtë (46 përqind) janë emëruar sipas personaliteteve të famshme, e prej tyre vetëm dy janë emra të grave. Nga tetë ura në Shkup, tre janë emëruar sipas personaliteteve, nga të cilat vetëm një urë mban emrin e një gruaje.

Krejt shtatë emrat e femrave të cilat janë përdorur për emërtime në qytet, në fakt janë vetëm pesë – Nënë Tereza (shesh, urë, rrugë), Shën Maria (shesh), Indira Gandhi (rrugë), Boca Ivanova (rrugë), Depa Kavajova (rrugë).

“Emërtimet e rrugëve më të mëdha të Shkupit dhe hapësirat kryesore publike na tregojnë shumë për atë se cilët njerëz dhe ngjarje shoqëria jonë dëshiron t’i kujtojë dhe si e shohim ne barazinë gjinore. Kjo është arsyeja përse autoritetet e reja shpesh i ndryshojnë emrat e hapësirave publike kur vijnë në pushtet, kështu që emërtimi i hapësirave publike shndërrohet në një fushë beteje midis ideologjive”, thuhet në studim.

Analiza e emrave të rrugëve nën kompetenca të qytetit të Shkupit

 

Analiza nga AGORA i shqyrtoi këto hapësira dhe vërtetoi se Nga numri i përgjithshëm prej 156 rrugë më tepër se gjysma (91 rrugë ose 58%) janë emërtuar sipas personave
Pas njoftimit nga qyteti i Shkupit për iniciativë për të ndryshuar emrat e rrugëve të cilat janë nën kompetencë të qytetit, “AGORA” Qendra për promovimin e vlerave qytetare nisi analizën e emrave ekzistues të rrugëve në qytet. Nëse ndërrojmë diçka atëherë le të shohim se çka po ndërrojmë

Ashtu që, sipas të dhënave të ndërmarrjeve publike “Rrugë dhe sokaqe” në Shkup ka:

Prej tyre 91 janë persona 96%                             4%

87 janë emra      4 janë emra

të burrave           të grave

Gratë janë pakicë edhe kur bëhet fjalë për sheshe dhe ura

156

rrugë rajonale dhe përmbledhëse

13

sheshe

8

ura

Prej këtyre 6 personave 67%

4 janë emra të burrave

33%

2 janë emra të grave

 

Emërtimet e rrugëve kryesore, përkatësisht rrugëve më të mëdha dhe hapësirave kryesore publike na tregojnë shumë për personat dhe ngjarjet të cilat shoqëria jonë donë t’i kujtojë dhe për atë se si e shohim barazinë gjinore. Kjo është arsyeja përse autoritetet e reja shpesh i ndryshojnë emrat e hapësirave publike kur vijnë në pushtet, kështu që emërtimi i hapësirave publike shndërrohet në një fushë beteje midis ideologjive. Në Shkup emrat e hapësirave publike janë ndërruar disa herë

 

Nga 8 ura në Shkup

3 (37%) janë emërtuar sipas personave

 

Nga këto 3 persona

2 janë burra

1 është grua

Krejt 7 emrat të cilat janë përdorur për emërtime në qytet, në fakt janë vetëm pesë – Nënë Tereza (shesh, urë, rrugë),

Shën Maria (shesh), Indira Gandi (rrugë), Boca Ivanova (rrugë), Depa Kavajova (rrugë)

 

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button