Kompanitë fituan 196 milion euro nga kthimi i TVSH-së në gjysmëvjetorin e parë

Mbi 12 miliardë denarë ose 196 milion euro u injektuan në ekonomi në gjysmëvjetorin e parë, përmes kthimit të rregullt dhe joselektiv të TVSH-së tek kompanitë. Sipas të dhënave nga Ministria e financave, kthimi i TVSH-së tek kompanitë deri në qershor është rreth 20% më shumë në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të … Continue reading Kompanitë fituan 196 milion euro nga kthimi i TVSH-së në gjysmëvjetorin e parë