Kompanitë private i mirëmbajnë rrugët, “Rrugët e Maqedonisë” me mekanizim të vjetër

Ndërmarrja Publike  “Rrugët e Maqedonisë” u ka ndarë më shumë se 325 milion denarë kompanive private në 3 sezonet e fundit për mirëmbajtjen e rrugëve gjatë dimrit. Megjithëse e ka detyrimin për të ruajtur infrastrukturën rrugore, mekanizimi i kësaj kompanie është në gjendje të amortizuar, njofton META.

“Sa më shpejtë dhe urgjentisht duhet të jepet ndihmë dhe mbështetje në pjesën e mekanizimit dhe punësimit, për shkak të rrezikut në të cilin hyjmë me vetëdije për të përmbushur detyrat, ndërsa s’mund të parashikojmë pasojat edhe për punonjësit (mekanizimi – mosfunksionim i plotë i tij, pa mundësi për riparuar), thuhet në raportin financiar të “Rrugët e Maqedonisë” për tremujorin e fundit të vitit 2018.

Si pasojë e gjendjes së keqe të mekanizimit, shpenzimet për mirëmbajtjen e rrugëve gjatë dimrit janë duke u rritur nga viti në vit. Ashtu që, NP “Rrugët e Maqedonisë” në sezonin 2016/2017 u kanë mbi 94.2 milionë denarë për kontrata kompanive private për këtë ton, një vit më vonë ajo ishte rritur në 103.7 milionë, ndërsa për mirëmbajtjen e rrugëve gjatë sezonit dimëror këtë vit u rritën në 127.6 milion denarë.

Kontratat e publikuara në Sistemin elektronik për prokurime publike tregojnë se firma identike e kanë fituar këtë biznes për të tretin vit radhazi. Bëhet fjalë për “NB-Trans Kompani” nga Tetova dhe “Joskatrans-Trade” nga Demir Hisari. “JA-MI” nga Kavadari për dy vjet ka lidhur kontrata për punë në rrugë në kushtet e dimrit në rrugë. Detyrimet e këtyre tre kompanive janë ndarë sipas degëve të “Rrugët e Maqedonisë” në Shtip, Veles, Shkup, Manastir dhe dega “Autostradat”.

Këto kompani private, ndër të tjera, sigurojnë mekanizëm për pastrimin e borës. Në këtë mënyrë, “Makedonija vënë” plotëson detyrimin për mirëmbajtjen dimërore të rrugëve. Nga ana tjetër, përdorimi i makinerive të huaj për disa vjet me radhë e ngrit pyetjen se në çfarë mase do të rinovohej flota e kompanisë publike nëse 325 milion denarë do të ishin dedikuar për blerjen e buldozerëve, kamionëve, pastruesve të borës dhe mekanizim tjetër të nevojshme për mirëmbajtjen dimërore në rrugë. “Meta” dërgoi kërkesë për të marrë përgjigje nga “Maqedonia Road”, por deri në momentin e botimit të këtij artikulli nuk kami pranuar përgjigje. Siç theksohet në raportin vjetor të “Rrugët e Maqedonisë” në vitin 2017, 95,.1% e pajisjeve dhe automjeteve për transport janë të amortizuar, që është arsyeja për rritjen e kostove të operimit të kompanisë publike.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button