“Suspendim të autorizimeve” të pjesëtarëve të ARM-së të cilët kanë përhapur lajme të rreme, procedura disiplinore është kah fundi

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *