Përfundoi procesi i nënshkrimit të memorandumeve të bashkëpunimit me komunat brenda Rajonit planor të Pollogut

Lajme të ngjashme