Maqedoni, këto janë shtëpitë botuese që kanë marrë miliona për libra të papërdorshëm (HULUMTIM)

Për një dekadë thuajse nuk ka shtëpi botuese e cila nuk ka fituar të paktën një tender nga ndonjë ministri. Mbi 21 shtëpi botuese kanë qenë të përfshira në faza të ndryshme për përkthim dhe botim të librave të këtij projekti pompoz..