fbpx

Në Kuvend kalon leximi i dytë i ligjit për gjykatat

Propozim-ndryshimet në Ligjin për Gjykatat dhe Këshillin Gjyqësor, kaluan leximin e dytë në Kuvend. Në Komisionin për sistem politik, njëzëri u pranuan amendamentet që kanë të bëjnë më masat disiplinore ndaj gjykatësve në Ligjin për Gjykata, transmeton Alsat M. 

“Me këtë amendament parashikohen arsyet për masa disiplinore ndaj gjykatësit nëse nuk i cakton seanca, zvarrit procedurën, gjykon në afat të afat të papërshtatshëm dhe me këtë bën që të vjetrohet përndjekja penale dhe zbatimi i masave penale” – tha Panço Minov, Deputet i VMRO-DPMNE-së.

Me ndryshimet në Ligjin për Këshillin Gjyqësor, mbetet në fuqi vota e kryetarit të Gjykatës Supreme. Zëvendësministri i Drejtësisë, paralajmëron ndryshime plotësuese në të ardhmen.

Dallimet mes opozitës dhe shumicës mbeten në Ligjin për media. Opozita kërkon që të forcohen kriteret për propozimin e anëtarëve të Agjencisë për shërbime audio dhe audi-vizuele. Më këtë opozita pretendon që OJQ-të nga sfera e mediave të mos kenë si kriter thjeshtë përvojën mbi 5 vjeçare me projekte të sferës, pasi që me këtë paraprakisht dihet se kush mund të jetë propozues. Dallimet mbeten edhe në Ligjin për Prokurorinë Publike. Shumica dhe opozita akoma nuk kanë përafruar qëndrimet në lidhje me mënyrën e zgjedhjes së Kryeprokurorit. Opozita kërkon që i pari i organit akuzës të zgjidhet me 2/3 e votave, gjë të cilën LSDM-ja e kishte kërkuar sa ishte në opozitë. Sa i përket KSHZ-së, partitë janë marr vesh që fillimisht të kthejnë në fuqi modelin e vjetër të KSHZ-së, që nënkupton se kryetari të vjen me propozim të opozitës dhe pa ekspert në përbërje dhe më pas të miratojnë ndryshimet ligjore të paktën 6 muaj para zgjedhjeve presidenciale, ashtu siç parashikon Kodi Zgjedhor.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button