fbpx

Tribunë për vetdijësimin ekologjik në USHT

Vetdijësimi ekologjik dhe energjia alternative kanë qenë temë e tribunës e cila është organizuar në Universitetin Shtetëror të Tetovës në të cilën kanë ligjeruar ekspertët gjerman për çështje ekologjike Bent Gersten dhe Dieter Feldman përfaqësues të komapnisë gjermane për reciklim Hinkel Internacional.

Ata para studentëve të këtij universiteti kanë folur për mënyrën se duhet të rujanë ambientin dhe pastërtinë për Bent Gersten të gjithë mbeturinat që shihen në qytet paraqesin një të mirë matriale të cilat po të mblidhen dhe të reciklohen do të sillinin shumë të mira materiale, por për këtë çështje duhet punë dhe investin, ai thotë se situatë e njëjtë ka qenë edhe në Gjermani para 40 viteve por atje tash është ndryshe. Ne nuk kemi ardhur këtu për tu treguar studentëve se sa e pastër është Gjermania , por ne u tregojm disa pamje të cilat janë në vendbanimet tuaja dhe tashmë ne kemi një projket për reciklimin e tyre, thotë eksperti për çështje ekologjike Bent Gersten.

Kjo tribunë u organizua nga klubi studentor i gjermanishtes Dier Germansten Die Geumansten si dhe i përkrahurë nga Parlameti Studentor i Universitetit Shtetëror të Tetovës./portalb/


Lajme të ngjashme

Back to top button
Close