fbpx

Kërkesë nga menaxheri i falimentuar i Fenit që të sigurojë kushte për ekspertizë të papenguar në pronën e debitorit

Tre bankat propozuese të procedurës falimentuese për Feni Industri SHA Kavadar dërguan letër deri te menaxheri i përkohshëm falimentues Mirosllav Anastasievski, në të cilën e informojnë se kanë hyrë në bisedime me investuesit e interesuar, të cilët dëshirojnë të paraqiten si rimëkëmbës me qëllim që të vazhdohet puna e kombinatit metalurgjik të procedurës falimentuese.

“Me qëllim që të kryhet zvarritja e panevojshme e aktiviteteve, akumulimi i shpenzimeve të cilat bankat i avancojnë që të pengohet shkaktimi i dëmit të pakompensueshëm me ulje të vlerës së pronës së debitorit, si dhe ristartim i punës së debitorit, në afat sa më të shpejtë të mundshëm, si i menaxherit të përkohshëm të firmës së falimentuar. Ju drejtohemi me qëllim të anulimit që t’i siguroni të gjitha kushtet e nevojshme për ekspertizë të papenguar në pronën e debitorit të investuesve të interesuar”, thuhet në letrën e Bankës Komerciale SHA Shkup, Stopanska bankës SHA Shkup dhe Silk roud banka SHA Shkup.

Precizohet se vizita në Feni nga ana e investuesve të interesuar së bashku me përfaqësues të bankave do ta kryejnë në periudhën nga 22 deri më 29 nëntor.

Feni industri SHA Kavadar ka borxhe prej rreth 60 milionë euro, nga të cilat 40 ka ka borxh tre bankave, ndërsa të tjerat kreditorëve të tjerë më të vegjël.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button