fbpx

MPB do të transferojë 10 milionë denarë për një pagë dhe repormateriale për “Eurokompozit”

Në mbledhje e sotme Qeveria solli vendim  që Ministria e Punëve të Brendshme të transferojë mjete financiare në vlerë prej 10 milionë denarëve në llogari të shoqatës, me qëllim të pagesës së një rroge të punësuarve dhe për furnizim  të repromaterialeve që të vazhdojë puna e fabrikës në këtë kapacitet.

“Qeveria konkludoi Ministria e Punëve të Brendshme, në kuadër të marrëveshjes me Shoqatën për prodhim të prodhimeve me dedikim të posaçëm ’11 tetori-Eurokompozit’ SHA Prilep, në pronësi shtetërore, ta realizojë Konkludimin nga mbledhja e 32-të e Qeverisë, të mbajtur më 19.10.2017, që i referohej informatës për gjetje të zgjidhjes për gjendjet në këtë shoqatë në pronësi shtetërore.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button