fbpx

Ja çfarë informata duhet të publikojnë ministritë e Maqedonisë në 15 ditët e ardhshme

Për transparencë dhe llogaridhënie më të mirë të punës, qeveria në seancën e djeshme vendosi që ministritë në faqet e tyre të internetit të publikojnë gjithsej 21 dokumente për raporte, rregulla dhe akte të tjera të interesit publik. Propozimin e dha Ministria e Administratës dhe Shoqërisë Informative, njofton Portalb.mk.

Bëhet fjalë për dokumente të cilat sipas ligjit, ministritë obligohen t’i publikojnë, por siç tha ministri i Shoqërisë Informative Damjan Mançevski, analizat e transparencës të pushtetit ekzekutiv nga viti i kaluar tregojnë se Maqedonia ndodhet në vendin e fundit me plotësimin e vetëm 36% të indikatorëve në hulumtim.

Në 15 ditët e ardhshme, në ueb faqet zyrtare të pushtetit ekzekutiv, do të mund të gjenden informata që kanë të bëjnë me:

 1. Planin strategjik;
 2. Buxhetin;
 3. Raportet e miratuara për realizimin e buxhetit;
 4. Raporte revizore;
 5. Plan për furnizime publike;
 6. Rregullore të organizimit të brendshëm;
 7. Organogram për organizim të brendshëm;
 8. Rregullore për sistematizim të vendeve të punës;
 9. Listë të të punësuarve në institucion me pozitën e punës, email-in zyrtar dhe numrin e telefonit zyrtar;
 10. Tekste të konsoliduara nga aktet ligjore dhe nënligjore në kompetencë të çdo ministrie;
 11. Modelet që i përdorin qytetarët gjatë dorëzimin të të dhënave të aplikimeve te ministritë që të realizohen të drejtat e tyre, veçanërisht modele të kërkimit nga qytetarët për nxjerrjen e akteve reale për ata ministri që i nxjerrin ato;
 12. Tarifat për kompensimet për nxjerrjen e akteve reale;
 13. Lista e informatave nga karakteri publik;
 14. Kontakt të personit të angazhuar për informata të karakterit publik;
 15. Rregullore për raportim të brendshëm të mbrojtur;
 16. Kontakt të personit të autorizuar për raportim të brendshëm të mbrojtur;
 17. Emri dhe mbiemri i shefit për mbrojtje të të dhënave personale, pozita në institucion, email-i zyrtar dhe numri i telefonit zyrtar;
 18. Kontakt telefoni dhe emai zyrtar të ministrisë për çështje të përgjithshme;
 19. Lista e resurseve aktive që i zhvillojnë ministritë, në varësi prej kompetencës;
 20. Biografi të ministrit, zëvendës-ministrit dhe të sekretarit shtetëror;
 21. Paralajmërim për ngjarjet mujore ose kalendar online.

LEXO: Maqedoni, ministritë për 15 ditë duhet të publikojnë revizionin në uebfaqe

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button