Ndërtimi i filtrave të ndotësit Jugohrom, çfarë fshihet pas fabrikës e cila nuk garanton transparencë?!

Nënshkrimi i memorandumit për mirëkuptim për rihapjen e ndërmarrjes Jugohrom, në rajonin e Pollogut, parasheh, se secila palë, e përfshirë në problemin e punës së kësaj ndërmarrje pa standarde ekologjike, duhet të përfundojë obligimin e vet. Memorandumi u nënshkrua nga zëvendëskryeministri Ekonomisë, Koço Angjushev, pronari i ndërmarrjes Jugohrom, Vasko Skenderovski dhe kryetarit i sindikatës së punëtorëve … Continue reading Ndërtimi i filtrave të ndotësit Jugohrom, çfarë fshihet pas fabrikës e cila nuk garanton transparencë?!