fbpx

Nëpunësit shtetëror do të trajnohen për barazi gjinore

Trajnim për barazi gjinore dhe ngritje të vetëdijes lidhur me këtë problematikë do të zbatohet për nëpunësit shtetëror në institucionet e Republikës së Maqedonisë me ndihmën e dy -e moduleve, të hartuara nga Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Byroja e Kombeve të Bashkuara për barazi gjinore dhe përforcim të grave, ndërsa me mbështetje të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale.

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale Milla Carovska në konferencën e sotme për shtyp deklaroi se ky është hapi i parë sistemor në drejtim të vendosjes së barazisë gjinore, që është detyrim nga neni pesë i Ligjit për mundësi të barabartë të burrave dhe grave në RM.

“Jemi dëshmitarë se në dhjetë vitet e fundit kishte regres të barazisë gjinore, sot është hapi i parë, i cili së bashku me MSHIA do ta fillojmë përmes trajnimit të administratës që të krijojë politika të barabarta gjinore”, tha Carovska.

Hapi i dytë, shtoi ajo është vendosja e sistemit të buxhetimit përgjegjës gjinor në Maqedoni.

“Madje do të fillojmë të flasim për sistem të vërtetë i cili krijon mundësi për burrat dhe për gratë”, shtoi ministrja.

Ajo theksoi se me këtë masë përgatiten institucionet për ratifikimin e Konventës së Këshillit të Evropës për parandalim dhe luftë kundër dhunës mbi gratë dhe dhunës familjare, e njohur si Konventa e Stambollit, me qëllim që të krijohen mekanizma dhe servise, të cilat do t’i mbrojnë gratë dhe vajzat nga dhuna.

Carovska pret se Konventa e Stambollit do të ratifikohet më së voni në tremujorin e parë të vitit të ardhshëm.

“Jemi dëshmitarë se 50 për qind e grave në vend nuk janë aktive në tregun e punës, se është i madh numri i i grave viktima të dhunës dhe nuk mund të flasim për përfshirjen e tyre në shoqëri, nëse nuk i zgjedhim këto punë bazike. Pas ratifikimit të Konventës do t’i vendosim të gjitha serviset në atë drejtim”, theksoi Carovska.

Ministri i Shoqërisë Informatike dhe Administratës Damjan Mançevski saktësoi se e-modulet përbëhen nga dy pjesë, kurs fillestar dhe të avancuar.

Kursi fillestar përmban tema drejtpërdrejt të lidhura me punën dhe obligimet në administratën publike dhe ai është i dedikuar për të gjithë nëpunësit. I përfshin konceptet themelore të barazisë gjinore, njohjen e diskriminimit gjinor, legjislacionin e Maqedonisë, konventat ndërkombëtare dhe dokumente të tjera.

Kursi i avancuar është i dedikuar për ata të cilët janë në pozita më të larta dhe përmban tema drejtpërdrejt të lidhura me proceset e krijimit, ndjekjes dhe vlerësimit të politikave nga ana e administratës.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button