fbpx

“Vepro”: Shqiptarët bojkotuan zgjedhjet, dalja ka qenë minimale

Sipas të të dhënave të përpunuara  lëvizja “VEPRO”, konstaton se shqiptarët kanë bojkotuar zgjedhjet presidenciale.

Sipas informatave të lëvizjes “VEPRO” të  përpunuara dhe të dhënave nga vëzhguesit e tyre në vendvotime konstatojnë se në komunat Likova, Saraji, Cairi, Studenicani, Zhelina, Tearca, Bogovina, Vrapcisht, Tetovë, Gostivar, Kërçova, Dollnen, Pllasnicë, Dibër, Strugë, ka më pak votues që kanë votuar. 

Kurse, vendvotimet me përqindje më të ulët janë: Në Vicë, Recica e Madhe, Recica e Vogël, fshatrat e Malësisë së Tetovës, Orashë, Jazhincë, Shemshovë, Zajas, Osllomej, Cajle, Padalisht, fshatrat e Kërçovës, fshatrat e Strugës. Në të gjitha këto vendvotime dalja nuk arrinë as 1% nga numri i përgjithshëm i votuesve në vendvotimin përkatës.

Nr

NjZ

Komuna

Nr i votuesve

Deri ora 10:00

Deri ora 12:00

Deri ora 16:00

Nr i votus

%

Nr i votus

%

Nr i votus

%

1

1

Saraj

28814

392

1.4

1161

4.0

2449

8.5

2

Sopishte

4706

230

4.9

243

5.2

340

7.2

3

Studenican

14408

140

1.0

221

1.5

305

2.1

4

Karposh

52294

5800

11.1

6112

11.7

6112

11.7

5

Aerodrom

63310

6500

10.3

6

0.0

8

0.0

6

Nikishtan

704

2

0.3

5

0.7

11

1.6

7

Cair 1

55126

694

1.3

987

1.8

1207

2.2

9

2

Kumanove

85203

6600

7.7

7122

8.4

9087

10.7

10

Likove

20742

260

1.3

280

1.3

480

2.3

11

Butell

31958

3100

9.7

4235

13.3

4235

13.3

12

Gazi Babe

60253

7532

12.5

8100

13.4

10629

17.6

13

Haracine

8640

80

0.9

112

1.3

92

1.1

14

Cucer Sandeve

7054

390

5.5

450

6.4

473

6.7

15

Shuto Orizare

20849

1400

6.7

1650

7.9

1836

8.8

16

3

Zelenikove

3676

295

8.0

412

11.2

502

13.7

17

Petrovec

7190

575

8.0

654

9.1

654

9.1

18

Veles

45441

4544

10.0

7100

15.6

7400

16.3

19

Cashke

5650

340

6.0

750

13.3

825

14.6

20

5

Struge

55613

1791

3.2

1900

3.4

10211

18.4

21

Oher

45066

4800

10.7

6123

13.6

18400

40.8

22

Manastir

76587

8500

11.1

11123

14.5

26540

34.7

23

Prespe

14859

734

4.9

1100

7.4

1300

8.7

24

Krusheve

8052

954

11.8

1211

15.0

1308

16.2

25

Pllasnica

4396

110

2.5

121

2.8

442

10.1

26

Dollnen

10204

323

3.2

545

5.3

1234

12.1

27

Q. Zhupe

5880

343

5.8

465

7.9

688

11.7

28

6

Tetove

78778

2769

3.5

3543

4.5

9629

12.2

29

Gostivar

75245

2117

2.8

2543

3.4

10102

13.4

30

Kercove 6

47027

3219

6.8

4321

9.2

7411

15.8

31

Vrapcisht

23974

247

1.0

345

1.4

1870

7.8

32

Tearce

20451

624

3.1

756

3.7

1806

8.8

33

Jegunovce

9590

490

5.1

545

5.7

571

6.0

34

Zheline

21388

535

2.5

754

3.5

1031

4.8

35

Bervenice

14466

553

3.8

854

5.9

2516

17.4

36

Bogovine

25612

220

0.9

323

1.3

1876

7.3

37

Mavrove-Rost

9255

405

4.4

423

4.6

1331

14.4

38

Diber 6

16724

276

1.7

423

2.5

611

3.7

Gjithesejt:

1079185

67884

6.3

77018

7.1

145522

13.5

Lajme të ngjashme

Back to top button