fbpx

Gostivar, fenomeni i shkurorëzimeve merr përmasa shqetësuese

Fenomeni i shkurorëzimeve në rajonin e Gostivarit po merr përmasa shqetësuese, shkruan gazeta KOHA. Gjatë vitit 2016  në Qendrën ndërkomunale për punë dhe politikë sociale në Gostivar, janë regjistruar gjithsej 230 divorce, ndërkohë që rreth 40 lëndë qëndrojë një hap para shkurorëzimit. Sipas evidencave zyrtare, nëse bëhet një krahasim me vitin paraprak, kur për gjatë gjithë vitit janë regjistruar 280 divorce, duket që ky numër po rritet me intensitet të shpejtë.

Ndryshe nga periudha e mëhershme kur çifti bashkëshortor dorëzonte procedurën për shkurorëzim, ekipi profesional në përbërje të pedagogut, psikologut dhe punëtorit social, fillonte procedurën e pajtimit. Ndërkaq tani, ata vinë me vendime të prera dhe pa dashur të humbasin kohë me procedurën e pajtimit e kërkojnë vendim final, shkurorëzimin.

Në bazë të analizave të ekspertëve të Qendrës Ndërkomunale për Punë dhe Politikë Sociale, gjatë vitit 2015 na paraqitet një histori e mëparshme kush bashkëshortët nuk gjenden përballë këtij vendimi shkaku i marrëdhënieve të prishura bashkëshortore, por për shkaqe ekzistenciale, për të bërë dokumentet në ndonjë vend të zhvilluar ekonomikisht, pas çka mirëmbajtja e familjes nga ana e kryefamiljarit do të ishte më e lehtë.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button