Kamioni i aksidentuar në autostradën Shkup – Tetovë, foto: Fisnik Xhelili në autostradën Shkup – Tetpvë, foto: Fisnik Xhelili70978994_1278516349334868833_n

Kamioni i aksidentuar në autostradën Shkup - Tetovë, foto: Fisnik Xhelili

Kamioni i aksidentuar në autostradën Shkup – Tetovë, foto: Fisnik Xhelili

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button