fbpx

Universiteti “Nënë Tereza” me konkurs të ri për vendet në të cilat nuk u bë përzgjedhje

Komisionet Amë në takimin e mbajtur më 05.10.2016, pas shqyrtimit të rrjedhës së procedurave për përgatitjen për fillimin me punë të Universitetit të ri “Nënë Tereza” në Shkup njëzëri konstatuan se “.

“Komisioni Amë pas analizës së nevojave prioritare për vitin e parë akademik të këtij institucioni, përgatiti dhe hapi Konkursin për pranimin e kuadrove përkatëse. Pas procedurave për shqyrtimin dhe vlerësimin e kandidatëve, mbi bazë të recensioneve përkatëse bëri përzgjedhjen e tyre dhe bëri konstituimin e këshillit arsimor – shkencor të universitetit. Meqë në këtë fazë u vlerësua se  kushtet për tu pranuar i përmbushën vetëm një numër i caktuar i kandidatëve, Komisioni Amë ,mori vendim për vazhdimin e procedurave duke hapur konkurs plotësues për të gjitha vendet për të cilat nuk u bë përzgjedhje”, thuhet në njoftimin e krerëve të Komisioneve Amë të Universitetit “Nënë Tereza”.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button