fbpx

Vendet e rajonit kërkojnë përdorimin e valutës së tyre në Maqedoni

Vendet e regjionit me te cilet Maqedonia ka frekuentim te njerë?zve dhe bashkë?punim tregëtarë, gjithnjë e më? shumë? e  shtrojnë? cështjen e pë?rdorimit të? valutë?s së? tyre në? Maqedoni. 

Kë?të? cë?shtje e shtrojnë? biznismenë?t vendas dhe të? jashtë?m.

Banka popullore tash më? një? kohë? të? gjatë? ë?shtë? duke i shikuar mundë?sitë ?për zgjerimin eventual të? listë?s së? kursit me? valuta të? reja.

Nga aspekti i kriteriumit të? cilë?t analizohen me vendosjen e e valutave të? reja, para së?gjithash merret parasysh pë?rcaktimi i vendit në? strukturat eurointegruese në? aspektin e perspektivë?s ekonomike.

Në? kë?të? kuptim shtete të? caktuara me të? cilat Maqedonia ka marrë?dhë?nie tregë?tare dhe marrë?dhë?nie tjera, do të? shihej në? aspektin e plotë?simit të? kë?tyre kriteriumeve, thonë? nga Banka Popullore, pë?r “Dojce Vele”.

Në? fund të? cdo dite pune, Banka Popullore, paraqet kursin valuator e cila pë?rmbanë? dhjetë? valutat më? të? tregtuara në? nivel botë?rorë?.

Lajme të ngjashme

Back to top button