Do të takohemi atje…

“Larg përtej mendimit për të vepruar drejt ose gabim, është një fushë; do të takohemi atje.”

Rumi ishte një dijetar poet, jurist dhe teolog mysliman i shekullit 13 nga Persia. Sot e kësaj dite poezitë dhe fjalët e tij mbeten udhërrëfyes spiritual në tërë botën.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button