OJQ-të bashkohen: të mbikëqyrim zgjedhjet në Maqedoni!

Iniciativa qytetare “MOST”, Instituti për studime të komunikimeve, OJQ “Transparency International – Maqedoni”, Qendra për analiza ekonomike dhe Qendra për liri “Civil”, sot nënshkruajtën memorandum për bashkëpunim, sipas tyre, me qëllim të formimit të platformës transparente dhe inkluzive për komunikim dhe bashkëpunim të bazuar në Deklaratën për parime globale për mbikëqyrje të paanshme dhe të zgjedhjeve nga ana e organizatave civile, por edhe si promovim i standardeve të përbashkëta dhe mënyrave të sjelljes gjatë këtij procesit, raporton Portalb.

Kjo deklaratë është e nënshkruar më 3 prill të vitit 2012 nën mbrojtjen e Organizatës së Kombet e të Bashkuara, e përkrahur nga ana e shumë organizata ndërqeveritare, ndërkaq e nënshkruar edhe nga 160 organizata joqeveritare nga e tërë bota.

Nënshkruesit e memorandumin premtuan bashkëpunim të mirëfilltë me qëllim që sipas tyre, për t’i mbrojtur të drejtat e votuesve dhe aktorëve politik nga diskriminimi dhe për sigurimin e pavarësisë dhe paanshmërisë.

“Bashkëpunimi mes tjerash do të bazohet në respektimin e Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë, ligjeve dhe detyrat ndërkombëtare lidhur me zgjedhjet. Ju garantojnë informim të paanshëm dhe neutralitet politik, saktë në kohë dhe i inkurajojmë të gjithë qytetarët që të paraqesin çdo parregullshmëri pa pasur frikë”, u zotuan njëzëri nënshkruesit e këtij memorandumi,raporton Portalb.

Përndryshe, ky memorandum ka 7 pika kryesore, ndaj të cilave duhet t’u përmbahen nënshkruesit e memorandumit.

  1. Respekt ndaj kushtetutës, ligjeve, akteve nënligjore dhe detyrat ndërkombëtare
  2. Punë rreptësishtë të paanshëm dhe neutralitet politik në të gjitha aktivitetet
  3. Punë të pavarur nga institucionet qeveritare
  4. Respektimi të rolit të autoriteteve të paanshme në të gjitha nivelet
  5. Promovim aktiv kundër dhunës dhe gjuhës së urrejtjes
  6. Informim të saktë dhe të drejtë në kohë
  7. Sigurim të trajnimeve të kualitetit të lartë për të gjithë mbikëqyrësit.

Lajme të ngjashme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button