Rruga Shkup-Bllacë një nga projektet e Maqedonisë që aplikon për mjete nga BE

Lajme të ngjashme