fbpx

Pa fakte çështjet e drejta zbehen

[Recension: Skandal: 120 ish ushtarë të UÇK-së shëndrohen në militantë partiak pas punsimit në administrate]

Gjatë trajtimit të temave të ndryshme me interes shoqëror, gazetari e ka për detyrim të mbajë llogari për dinjitetin e individëve dhe grupeve të njerëzve. Etiketimi dhe përçmimi i njerëzve pa fakte bie ndesh me normat profesionale dhe etike gazetareske. Autori i tekstit që po recensohet për konstatimet e dhëna do të duhej të kishte burime që atë të merren si të besueshme.

Skandal  120 ish ushtarë të UÇK së shëndrohen në militantë partiak pas punsimit në administratë   Klan.mkLinku deri te artikulli origjinal: Skandal: 120 ish ushtarë të UÇK-së shëndrohen në militantë partiak pas punsimit në administrate

Data dhe koha e publikimit: 10.08.2015

Data e recensionit: 12.08.2015

Recensues: Benjamin Arifi

Është fakt që Maqedonia merr kritika të shumta në raportet ndërkombëtare për partizimin dhe mbingarkimin e administratës shtetërore. Megjithatë, kjo nuk e bën me automatizëm “militant partiak” secilin të punësuar në institucione, ashtu siç qëndron në titullin e këtij teksti.

Autori ngre dhe dilema të tjera, duke e vënë në pikëpyetje qëllimin për pjesëmarrje në luftë të personave në fjalë, por edhe duke konstatuar se gjysma e tyre qenkan të pashkolluar.

Këto persona që thirren në emër të kombit  duket se kan luftuar dhe luftojnë vetëm për interesa personale, gjysma e tyre janë të pashkolluar dhe në këtë mënyrë u zënë vendin e punës studentëve të suksesshëm shqiptar.

Paragjykimi se dikush paska shkuar në luftë për interesa personale, vetëm pse 14 vite pas përfundimit të konfliktit të armatosur kërkon të drejtën e punësimit, është tejet i pabazë dhe jo-profesional. Një gjë e tillë është vështirë e verifikueshme. Bëhet fjalë për  koment klasik nga autori që nuk mund assesi të verifikohet dhe të integrohet brenda lajmit.

Po aq jo-profesional është edhe konstatimi se gjysma e këtyre personave janë të pashkolluar dhe u zënë vendin kuadrove të suksesshëm. Së pari, autori nuk sjell informacione për nivelin e arsimit të 120 ish ushtarëve të UÇK-së për të cilët shkruan dhe së dyti, është praktikisht e pamundur që ata t’i zinin vendin dikujt më të shkolluar. Ligji për Administratë Shtetërore dhe Publike parashikon qartë kushtet e nevojshme për punësim në administratë, ndërsa secili konkurs punësimi kërkon nivel minimal shkollimi, që e bën të pamundur pohimin e autorit.

Nëse pohimi do të ishte i saktë, atëherë do të duhej të përfshinte edhe punëdhënësin. Shqetësimet për nivelin e administratorëve ngrihen me të drejtë, pasi profesionalizmi dhe aftësia e tyre është një nga sfidat kryesore të shoqërisë sot. Punësimet partiake dhe jo ato mbi baza profesionale janë shqetësim real, por pa argumentuar dhe dhënë fakte për veprimet e tilla, gjithçka mbetet spekulative.

Nga ana tjetër gazetari duhet të përmbahet nga konstatime dhe paragjykime, sidomos kur me to mund të ofendojë dhe të cenojë dinjitetin e një individi ose një grup njerëzish. Udhërrëfyes për gazetarin duhet të jenë vetëm faktet dhe argumentet, ndërsa konstatimet e tij mund të botohen vetëm në rubrikën “opinione” ose “editoriale”.

Lajme të ngjashme

Back to top button