PL: Anulimi i ligjit për honorarët tregon për qëllime të fshehta të Qeverisë

Funksionimi në praktikë i Ligjit të ri për honorare i cili hyri në fuqi më 1 janar jo vetëm që ka shkaktuar kaos për personat të cilën punojnë si honoraristë, por as institucionet shtetërore dhe propozuesi i ndryshimeve të ligjit për honorarë nuk kanë idenë se si duhet te realizohet paraqitja e honorarëve, shkruajnë mediat shqiptare në Maqedoni.

Për momentin nuk ka asnjë informatë zyrtare nga institucionet, siç janë Drejtoria për të Hyra Publike, Fondi Pensional dhe ai Shëndetësor se si po zhvillohet dhe cilat janë vonesat e procedurës për pagimin e kontributeve.

Të dhënat e vetme zyrtare për dy muajt e parë të publikuara nga Fondi Pensional dhe Invalidor janë se vetëm 999 persona të angazhuar me honorarë kanë paguar kontribute për sigurim pensional dhe shëndetësor, edhe pse në të dyja fondet janë paraqitur gjithsej 4928 raste për honorarë, por vetëm 999 kanë qenë të vlefshme, gjegjësisht i kanë plotësuar kushtet për të paguar kontribute.

Mirëpo edhe pse ne fund të muajit shkurt të këtij hynë fuqi ndryshimet e reja të Ligjit për honorar, i cili parashihte që të gjithë të punësuarit përfshirë këtu edhe funksionarët shtetërorë nëse vlera e honorarëve brenda një muaji kalon shumën e rrogës mesatare në Maqedoni prej 21.350 denarë, atëherë përveç tatimit personal do të duhet të paguhen edhe kontribute për sigurim pensional dhe shëndetësor.

Lajme të ngjashme

Back to top button