Ndahet koncesioni për ndërtimin e tri hidrocentraleve në Markova Rekë

Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Nurhan Izairi dhe përfaqësuesi i shoqatës Indigo Hidro Maqedonia  SHPK Shkup, sot nënshkruan Marrëveshjen për koncesion për shfrytëzimin e ujit dhe ndërtimin  e hidrocentraleve të vogla në Markova Rekë. Ndarja e koncesioneve për shfrytëzimin e ujit për prodhimin e  energjisë elektrike në këtë lokalitet është në kuadër të tenderit të gjashtë për hidrocentrale të vogla.

Pas përfundimit të evaluimit dhe miratimit të Raportit të Komisionit për zbatimin e procedures për ndarjen e koncesionit, Qeveria e Republikës së Maqedonisë mori Vendim për zgjedhje të ofertës më të volitshme dhe për ndarjen e koncesionit për shfrytëzim të ujit nga lumi Markova Rekë  me ndërtimin e tri hidrocentraleve të vogla në grup.  Në pajtueshmëri me këtë vendim, ofertuesi i zgjedhur Konsorciumi i përbërë nga Indigo Hidro Energi  i plotësoi të gjitha kushtet nga tenderi  dhe me të u lidh Marrëveshja për koncesion për shfrytëzimin e ujit dhe ndërtimin e hidrocentraleve të vogla Markova 143, 144 dhe 145, me kapacitet të përgjithshëm të instaluar prej 1752.80 kW.

Vlera e përgjithshme e investimit është afro  4.000.000 euro.

Në nënshkrimin e marrëveshjes mori pjesë edhe ambasadori i Italisë Ernesto Masimo Beleli.

Lajme të ngjashme

Back to top button