fbpx

Recension: Pacientët më të kënaqur në Krushevë, Kërçovë dhe Makedonski Brod

Anketat janë vegël e fuqishme për hulumtimin e mendimit publik, mirëpo, ato mund jenë edhe mënyrë për modelimin e mendimit publik. Thuhet se anketat paraqesin një vegël shumë të dobishme në politikë, mirëpo, poashtu, mund të jenë edhe vegël jashtzakonisht manipulative.

Kësaj të dytës i ngjan ky tekst gazetaresk, veçanërisht për shkak se në të nuk ka përgjigje thelbësore, nga burim i pavarur, në disa pyetje kyçe kur bëhet fjalë për raport gazetaresk për rezultatet e një ankete: Pse është bërë anketa, kush e ka bërë, a është respektuar parimi i anonimitetit të garantuar, dhe në bazë të cilës formulë është bërë mostra reprezentative e të anketuarve dhe profili i tyre a e reflekton në tërësi pasqyrën demografike (gjininë, statusin social, shpërndarjen gjeografike, përkatësinë etnike, arsimin… ) në përputhje me gjithë grupin e qëllimi nga i cili priten përgjigjet.

Ai që realizon anketë, mundet, mirëpo ka mundësi që edhe të mos u përmbahet këtyre rregullave thelbësore për realizimin e anketave. Në qoftë se nuk u përmbahet këtyre parimeve, atëherë ajo anketë nuk ka relevancë dhe nuk është përfaqësues i vërtetë i mendimit publik për një çështje të caktuar. Nëse është ashtu, gazetarët që raportojnë për anketat e këtilla, thjesht nuk munden, e të mos e vënë në pikëpyetje atë anketë.

06102015-Kurir-TodoroFFAnkeLinku deri te artikulli origjinal: Pacientët më të kënaqur në Krushevë, Kërçovë dhe Makedonski Brod

Data dhe koha e publikimit: 04.06.2015, 14:01

Data e recensionit: 10.06.2015

Recensues: Zoran Bojarovski

Në rastin e tekstit gazetaresk që e recensojmë këtu, as porositësi i anketës nuk ofron përgjigje për pyetjet kyçe kur bëhet fjalë për relevancën e një ankete, e as, gazetari nuk i parashtron ato pyetje kyçe që ta kontekstualizojë vlerën e asaj ankete.

Gazetari në këtë rast, ka qenë vetëm përcjellës i paraqitjes së ministrit për shëndetësi, i cili i prezantoi rezultatet e anketës. Anketa është bërë nga institucioni i njëjtë që e prezantoi anketën.Domethënë ministria kompetente, ka realizuar anketë për kualitetin e shërbimeve shëndetësore në institucionet e saj.

Kjo menjëherë e vë në pikëpyetje relevancën e anketës për shkak se në këtë mënyrë ajo i nënshtrohet rrezikut që të jetë e anshme. Përveç kësaj, nga rezultatet e prezantuara, dominojnë ato që janë të favorshme, janë kontekstualizuar mendimet negative dhe janë dhënë rezultatet ekstreme – të mira ose të këqia, e në anketat shumë përgjigje në pyetje shumë të rëndësishme në gjenden në mes të këtyre dy skajshmërive.

Gazetari, kjo është e qartë nga teksti, nuk i ka parashtruar pyetjet kyçe dhe publiku, në fakt, është vënë në pozitë që ta pranojë manipulimin në titull se pacientët janë të kënaqur nga sistemi shëndetësor.

Mirëpo, a beson akoma dikush në këtë. Dhe pse disi kam përshtypjen sikur ka filluar fushata për zgjedhjet që do të mbahen në prill të vitit 2016?

Tags

Lajme të ngjashme

Back to top button
Close