Konkurs për ide të gjelbër, tre më të mirët fitojnë nga 10 mijë dollar

­“Arno” në bashkëpunim me Fondin e Vëllezërve Rokfeler (Rockefellers Brothers Fund) ka shpallur konkurs që promovojnë  ide/projekte për biznese të gjelbërta që promovojnë përpunim tradicional të prodhimeve, ndihmë për bizneset e vogla lokale të cilët shfrytëzojnë resurse nga bashkësitë lokale dhe të cilët nxisin ide inovative për zhvillim të mjedisit jetësor.

Për pjesëmarrje mund të regjistroheni në www.arno.org.mk dhe mund të plotësoni formularin deri më 24 qershor.

Lajme të ngjashme

Back to top button