fbpx

Kontrolli teknik i automjeteve duhet të zgjas 15 minuta, për vonesat gjobë prej 3 000 eurove

Sipas ndryshimeve të ligjit të ri për automjetet, të propozuara nga Ministria e ekonomisë, pikat e kontrollit teknik do të jenë të detyruar që të bëjnë kontrollin teknik për 15 minuta. Nëse pikat e kontrollit teknik nuk respektojnë këto ndryshime për kohëzgjatjen e kontrollit parashikohet dënimi prej 3 000 mijë euro.

“Me futjen e kohëzgjatjes së rishikimit teknik dhe të përshkruajnë gjoba për personin juridik dhe përgjegjës në qoftë se ata nuk arrijnë të kryejnë shqyrtimin teknik në përputhje me kohën e caktuar, gjoba e parashikuar është 3.000 euro për personin juridik, dhe 900 € për person përgjegjës, si dhe 300 € për ekspertin.

 

Lajme të ngjashme

Back to top button