fbpx

Deri më 15 mars të paraqiten të ardhurat shtesë për vitin 2014

­ Qytetarët të cilët gjatë vitit të kaluar kanë realizuar të ardhura shtesë, deri më 15 mars të parashtrojnë Fletëparaqitje tatimore vjetore në Drejtorinë e të Ardhurave Publike.

Fletëparaqitje tatimore vjetore parashtrojnë qytetarët të cilët përveç pagës ose pensionit kanë realizuar edhe të ardhura nga përfitimet kapitale, nga dhënia me qira të objektit banesor ose honorar në bazë të marrëveshjes autoriale, nëse kanë marrë pjesë në lojëra shpërblyese dhe kanë përfituar mbi 5.000 denarë, nëse kanë të ardhura nga jashtë vendit, janë të angazhuar në ambasadë, mision të organizatës ndërkombëtare.

Qytetarët mund të parashtrojnë Fletëparaqitje tatimore vjetore deri te drejtoria e DAP­it në sportelet e hapura tatimore, si dhe në mënyrë elektronike.

Vitin e kaluar janë parashtruar rreth 180.000 Fletëparaqitje tatimore vjetore.

Lajme të ngjashme

Back to top button