fbpx

Ademi do të formojë komision për skenimin e situatës në arsimin e lartë

Menjëherë pas formimit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, ministri i Arsimit dhe Shkencës, Abdilaqim Ademi, me qëllim të njoftimit me gjendjen reale në arsimin e lartë, me theks të veçantë mbi institucionet private të arsimit, vendosi që të formojë një komision të posaçëm për skenimin e situatës në këtë sferë.

Ky proces, siç kumton Kabineti i ministrit të Arsimit dhe Shkencës, siguroi një pasqyrë më të plotë për arsimin e lartë në përgjithësi dhe në Universitetet private, në veçanti, me qëllim të ndërtimit të politikave që do të kenë mbështetje reale dhe të njëjtat shërbejnë për avancimin e arsimit në vend dhe për të garantuar shërbime dhe profil më cilësor studimor, në përputhje me kërkesat e tregut në vend dhe më gjerë.

Komisioni në fjalë ka përcaktuar treguesit për matjen e cilësisë në Universitete dhe miratoi metodologjinë për skenimin e punës së institucioneve të shkollimit të lartë në RM. Me këtë janë informuar edhe të gjitha Universitetet private në vend. Brenda afatit të përcaktuar nga MASH­i të gjitha universitetet iu përgjigjën kërkesave të Komisionit, duke plotësuar edhe dokumentacionin dhe formularët përkatës për këtë proces.

Informojmë se të gjithë përfaqësuesit e 14institucionet e arsimit të lartë në vend kanë mirëpritur këtë iniciativë të MASH­i për ngritjen e cilësisë së arsimit të lartë në vend, dhe po bashkëpunohet në mënyrë korekte. Pas mbarimit të fazës së parë (kompletimit të të dhënave nga ana e institucioneve private të arsimit të lartë), Komisioni vizitoi të gjitha Institucionet në fjalë dhe në bashkëpunim me ta, tash më është kompletuar i tërë dokumentacioni.

Nga kontrolli i bërë kanë rezultuar edhe parregullsi, si teknike ashtu edhe përmbajtësore, të cilat, si të tilla pritet të tejkalohen së shpejti. Njoftojmë se pas përfundimit të këtij procesi, ministri i Arsimit dhe Shkencës, Abdilaqim Ademi, do të takojë të gjithë përfaqësuesit e institucioneve private të shkollimit të lartë dhe do të njoftojë opinionin për gjendjen e konstatuar dhe tejkalimin e vështirësive të evidentuara.

Njëherësh MASH­i ka përpiluar planin vjetor të revizionit të rregullt në Universitetet publike në vend me qëllim të njëjtë – avancimin e procesit arsimor dhe tejkalimin e parregullsive eventuale. MASH vlerëson se kjo është qasja më reale për konstatimin e gjendjes së arsimit të lartë në vend dhe krijimin e politikave reale që, si të tilla do të jenë në funksion të institucioneve të shkollimit të lartë, por edhe të kënaqjes së nevojave të tregut të punës.

Tags

Lajme të ngjashme

Një koment

Back to top button
Close