fbpx

Paratë për pushimin e lindjes do ti paguajë Fondi shëndetësor

Fondi për shëndetësi me masa të reja. I siguruari me kohë do t`i marr paratë pa marrë parasysh se firma a i ka paguar kontributet ose jo.

Do të garantohet edhe pagesa e kompensimeve gjatë lindjes për personat që janë të punësuar me marrëveshje për kohë të caktuar, dhe pagesa vlen edhe nëse e njëjta marrëveshje prishet gjatë mungesës së lindjeve. Ngel obligimi që të paguhen kontributet për gjashtë muaj para shkuarjes në pushim për gratë shtatzëna.

Për këtë qëllim, ashtu siç informoj në pres konferencën e sotme, drejtoresha e FSSHM Maja Parnaxhieva-Zmejkova,” Qeveria ka miratuar një model i cili me kohë do t`i mundësonte njerëzve që t`i paguhen kontributet dhe kompensimet, ku disa personave për të parën herë do t`i bëhet e mundur kjo gjë. Për këtë qëllim, janë të nevojshme edhe ndryshimet ligjore të cilat duhet të miratohen në tri muajt e ardhshëm”.

Tags

Lajme të ngjashme

Back to top button
Close