Poeti shqiptar që u ekzekutua disa muaj para rënies së komunizmit

Shtrohet pyetja, kur do të fillojë procesi i lustrimit në Shqipëri për gjithë ata që spiunuan dhe dëmtuan tjerët në emër të komunizmit?