Deti si shteg e metaforë

Xhabir Ahmeti
më 25/07/2017 9:01

VARDISJA

Xhabir Ahmeti
më 11/07/2017 8:34

Nuk nënshtrohet gjuha shqipe

Xhabir Ahmeti
më 04/07/2017 8:27

ËNDRRA E KEQE

Xhabir Ahmeti
Shkup më 20/06/2017 10:14

Jemi të një brumi

Xhabir Ahmeti
më 06/06/2017 0:24

Shigjetat thehen maj kurrajzin tonë

Xhabir Ahmeti
më 30/05/2017 0:45