TA MBROJMË GJUHËN TONË NGA VETVETJA

Xhabir Ahmeti
më 03/04/2018 9:15

PUSHTI

Xhabir Ahmeti
Shkup më 27/03/2018 8:45

Shija e hidhët e kundërshtimit të Ligjit për gjuhët

Xhabir Ahmeti
Shkup më 20/03/2018 9:08

KRYETARI I KOMUNËS

Xhabir Ahmeti
më 13/03/2018 9:05

LARGIMI I NJERIUT TË VEÇANTË

Xhabir Ahmeti
më 06/02/2018 0:01

GJURMË TË NDRITSHME

Xhabir Ahmeti
më 30/01/2018 8:56