Nuk vërehet ndonjë transparencë të theksuar në Kuvend

Shkup më 10/08/2018 20:50

Në Pepelishte është ndërtuar park për fëmijë

Shkup më 10/08/2018 9:04

Nuk është zvogëluar tatimi i fitimit për kompanitë informatike

Shkup më 08/08/2018 21:01

KUNDËRSPIN: “Pas dasmës nuk bien daullet”

Shkup më 01/08/2018 22:20

Nuk ka transport pa pagesë për të rinjtë e papunësuar deri në 29 vjet

www.jsp.com.mk
Shkup më 01/08/2018 22:05

Është nënshkruar marrëveshja për emrin, për implementimin do të presim

Shkup më 07/07/2018 14:53

Bujqve ju mundësohet rimbursimi i taksës mbi të ardhurat personale

Tokë bujqesore
Shkup më 07/07/2018 14:43

Nuk ka ndryshime thelbësore në punësimin “me kontratë”

Punëtorë
Shkup më 06/07/2018 10:37

Nuk ka subvencionim të normave kreditore për të blerje shtëpie nga çiftet e sapomartuara

Shkup më 04/07/2018 21:19

Maqedonia mori datë nga BE, por edhe kushte

Këshilli i Bashkimit Evropian
Shkup më 02/07/2018 11:20