Maqedoni, këto janë shtëpitë botuese që kanë marrë miliona për libra të papërdorshëm (HULUMTIM)

Shkup më 09/07/2018 0:01

Prezantimi i botuesve të Maqedonisë në Shoqatën e shkrimtarëve

Prezantimi i botuesve të Maqedonisë në Shoqatën e shkrimtarëve
Shkup më 05/11/2013 10:09