T’i vëhet fund politikës së mosndëshkimit, të dënohen dhunuesit!

Shkup më 18/04/2018 17:45

Bashkëpunim midis OSBE-së dhe SHGM-së për siguri më të madhe të gazetarëve

Shkup më 28/03/2018 16:25

Gazetarët i dënojnë kërcënimet ndaj gazetarit Naser Selmani

SPGM
Shkup më 09/03/2018 12:20

Gazetari Selmani është kërcënuar nga vëllai i Bekir Asanit të BDI-së

Kryetari i SHGM-së, Naser Selmani
Shkup më 09/03/2018 9:26

SHGM-Xholev: Gjykatësit të përdorin praktikën e Gjykatës Evropiane, kur sjellin vendime për lëndë kundër gazetarëve

Shkup më 06/03/2018 16:26

Maqedoni, emisioni “Kod” dhe Mençe Toçi fitues të çmimit për storje investigative të SHGM-së

Shkup më 28/02/2018 16:28

Kabineti i Ivanovit: Certifikatat për gazetarë janë në kontekst të përgatitjes së Strategjisë për mbrojtje

Kabineti i Ivanovit
Shkup më 26/02/2018 15:45

Kryetari i shtetit, Ivanov i detyroi gazetarët të nënshkruajnë certifikatë që të heshtin, akuzon SHGM

SHGM
Shkup më 26/02/2018 12:32

Shoqata e gazetarëve: të shkarkohen “njerëzit” e BDI-së dhe VMRO-së që zgjodhën drejtorin e ri të MRTV-së

Shkup më 14/02/2018 14:48

ShGM do të nënshkruajë Memorandum për bashkëpunim me Komisionin për qasje të lirë deri në informacione

SHGM
Shkup më 01/02/2018 20:33