Osmani dhe Duraku nga Dibra filluan “evropianizimin” e Maqedonisë

Lata, Osmani dhe Duraku
Dibër më 21/07/2018 21:14

Konfirmohet korniza financiare prej 4.1 bilionë dollarësh për të përmbushur synimet globale në mbrojtjen e mjedisit

Shkup më 27/06/2018 12:45

Filloi projekti IPA 2: Përmirësimi i infrastrukturës së grumbullimit të ujërave të zeza në qytetin e Shkupit

Shkup më 13/06/2018 15:46

U përplasën Duraku dhe Petrovska për shkak të mbeturinave në Pelister (Video)

Shkup më 09/06/2018 14:01

Duraku-Reshitaj: Sfidat e Mjedisit bëjnë të parëndësishëm kufijtë

më 17/04/2018 18:50

Duraki – Perks: Çdo fëmijë ka të drejtë në mjedis të shëndoshë dhe të pastër jetësor

më 21/02/2018 19:07

U mbajt mbledhja e parë e ministrave të mjedisit jetësor në kuadër të Efikasitetit energjetik

Shkup më 15/12/2017 11:22

Takim i ministrit Duraki me ambasadorin hungarez Duks

më 06/12/2017 17:52

Në Pollog do të ulet rreziku nga përmbytjet dhe do të përmirësohen shërbimet për menaxhim me mbeturinat

më 27/11/2017 17:25

Duraku: Intensivisht kërkojmë zgjidhje teknologjike bashkëkohore të problemit me mbeturinat

Sadulla Duraku
Shkup më 31/08/2017 14:10