Artikull i rrezikshëm, manipulues dhe nxitës

më 06/03/2017 13:55

Konstruksion spinues

më 03/03/2017 14:53

Mediat shqiptare në Maqedoni me qasje objektive ndaj PSP-së

Tregim krejtësisht tjetër - stacionet televizive në gjuhën shqipe. Foto: screenshot
më 02/03/2017 14:48

Dija më së mirë mbron nga gabimet në tekste

më 01/03/2017 16:20

E pse është me rëndësi se me çka ushqehet mbesa e Zaevit?

më 01/03/2017 11:42

Titull pa “mbulesë”

më 28/02/2017 17:27

Në vend të raportit nga seanca gjyqësore, koment tendencioz

më 28/02/2017 11:43

Artikujt gazetareskë nuk krijojnë gjëegjëza

më 27/02/2017 11:18

Statusi në Facebook është shfrytëzuar për spinim

më 24/02/2017 18:03

Statusi në “Facebook” nuk është dëshmi se ka qeveri të re

më 24/02/2017 11:40