Tenderi i Ministrisë së Shëndetësisë për reagjentët, Prokuroria ngriti procedurë parahetimore

Shkup më 10/08/2018 11:14

SHGM-ja dhe PTHP-ja janë marrë vesh që përsëri të shqyrtohen paditë për gjuhën e urrejtjes kundër gazetarëve

më 23/01/2018 19:17