Padi penale për kryetaren e Institutit të Kontabilistëve, ka paguar trajnime që nuk janë mbajtur

Lençe Papazovska
Shkup më 03/05/2018 16:02

Policia Financiare ka dorëzuar padi penale kundër ish ministrit të Shëndetësisë Nikolla Todorov

Nikolla Todorov
Shkup më 03/04/2018 11:18

Padi penale për keqpërdorim të detyrës zyrtare në Feni, Agjencinë e Filmit , MEPSO dhe Banjat e Dibrës

më 06/12/2017 19:40

Policia financiare hyn në QTQ, pritet epilog edhe për 30 ndërmarrje tjera

më 24/10/2017 17:04